Čo je Zinkorot?

Zinkorot® ako doplnok zinku sa používa na liečbu nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť jeho dostatočný príjem. Zinok zohráva dôležitú úlohu pri:

 • funkcii imunitného systému
 • celistvosti kože
 • hojení rán
 • chuti a čuchu
 • funkcii štítnej žľazy
 • raste a vývoji tela
 • dozrievaní semenníkov
 • neurologickej funkcii a účinku inzulínu (hormónu, ktorý riadi energetické pochody a metabolizmus glukózy (cukrov)).

Zinok je potrebný pre správny vývoj mozgu a jeho fungovanie, pretože bolo preukázané, že nedostatok alebo nadbytok zinku sa podieľa pri zmenách v správaní sa, abnormálnom vývoji centrálneho nervového systému a vzniku neurologických ochorení. 

Čo Zinkorot® obsahuje?

Liečivo je dihydrát zinkumorotátu. Každá tableta obsahuje 157,36 mg dihydrátu zinkumorotátu (zodpovedá 25 mg zinku).

 

Ďalšie zložky sú:

koloidný oxid kremičitý bezvodý, mikrokryštalická celulóza, povidón K30, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát. 

 • Indikácie
  Liečba nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť dostatočný príjem zinku.
 • Produkt a jeho zloženie
  Každá tableta obsahuje 157,36 mg dihydrátu zinkumorotátu (zodpovedá 25 mg zinku). Pomocné látky: koloidný oxid kremičitý bezvodý,mikrokryštalická celulóza,povidón K30,sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát.
 • Dávkovanie a spôsob užívania
  Liek na vnútorné použitie. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov.

  Zinkorot® sú tablety na vnútorné užitie, zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutiny a po dostatočnom odstupe od príjmu jedla. Každá tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice. Zinkorot® sa nesmie užívať spolu s jedlom.

  Zvyčajná dávka je:
  Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 – 17 rokov)
  Odporúčaná dávka je 12,5 – 25 mg zinku (zodpovedá pol tablety až 1 tablete Zinkorotu) denne.

  Použitie u detí
  U detí vo veku 6 – 11 rokov je odporúčaná dávka 12,5 mg zinku (zodpovedá pol tablety Zinkorotu ) denne. Deťom sa liek môže podávať len v prípade, ak sú schopní liek bezpečne prehltnúť.

  Deti mladšie ako 6 rokov
  Deti mladšie ako 6 rokov sa nemajú liečiť Zinkorotom. Pre túto vekovú skupinu sú vhodnejšie iné liekové formy.

  Dĺžka liečby
  Dĺžka liečby závisí od dosiahnutia úspechu liečby. Poraďte sa prosím so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 • Veľkosti balenia
  • 50 Tabliet - Kód ŠÚKL 1722A
 • Viac informácií o produkte