Compliance @ Wörwag Pharma

Compliance

Compliance @ Wörwag Pharma pre nás znamená postupovať v súlade s externými a internými pravidlami. Tieto pravidlá môžu byť nariadené externe zákonmi a predpismi alebo byť interne definované programami, postupmi a kontrolami. Zodpovedné, etické a zákonné konanie je pre úspech skupiny Wörwag Pharma rovnako dôležité, ako naše zameranie sa na zákazníka a kvalitu našich produktov.

Podstatné súčasti nášho konania sú preto opísané v našom etickom kódexe. Pre všetkých zamestnancov skupiny Wörwag Pharma je záväzný a mal by pomôcť pri rozpoznaní rizík a takto zabrániť porušovaniu pravidiel.

Nicole Schmolke

Na ukotvenie predpisov Compliance v podniku vytvorila skupina Wörwag Pharma pozíciu Group Compliance Officer. Táto zodpovednosť je zastúpená Nicole Schmolke (Director Human Resources).

Pre včasné rozpoznanie rizík v oblasti Compliance a prípadného nezákonného konania, ponúka skupina Wörwag Pharma svojim zamestnancom a obchodným partnerom na stránke 

compliance(at)woerwagpharma.com

možnosť dôverne nahlásiť porušenia proti Compliance priamo u Group Compliance Officer. Anonymné upozornenia sú taktiež možné a budú preskúmané s rovnakou záväznosťou, ako osobné nahlásenia.