Naša zodpovednosť

Pomoc pre Tanzániu: vzdelávanie otvára budúce perspektívy

„Getting closer – helping better“, firemné motto spoločnosti Wörwag Pharma, sa vzťahuje aj na základ nášho sociálneho záväzku: naša spoločnosť podporuje projekty humanitárnej pomoci v Afrike nielen finančne, ale aj značnými personálnymi zdrojmi. Je nevyhnutné, aby sme boli „blízko“ k darcovskému projektu a k ľuďom priamo na mieste, aby sme im mohli lepšie pomôcť.

Gesundheitsthemen

Od roku 1997 podporujeme rôzne projekty humanitárnej pomoci, ktoré realizuje Moravská cirkev v Tanzánii, jednej z najchudobnejších krajín sveta. Zvláštnym záujmom pre nás je výstavba učňovských škôl: V mestečku Namtumbo v južnej Tanzánii sa podarilo otvoriť nové stredisko učňovskej školy Moravskej cirkvi (Herrnhuter Brüdergemeine) a spoločnosť Wörwag Pharma hradila väčšinu nákladov na jej výstavbu a vybavenie. Výsledkom je, že mladí ľudia si môžu dokončiť svoje vzdelanie ako krajčíri, tesári, elektrikári alebo počítačoví odborníci v štrukturálne slabom Namtumbe – a mať možnosť zariadiť si svoje životy.

Podľa toho istého modelu bolo založené v roku 2013 v meste Songea, ktoré je vzdialené 60 kilometrov, vzdelávacie centrum, v ktorom sa v súčasnosti učí remeslu 62 mladých ľudí. Prví absolventi úspešne zložili skúšky. A v decembri 2016 už bola otvorená ďalšia učňovská škola v dedine Kakozi v južnej Tanzánii. Študenti tam môžu získať vzdelanie, ktoré im otvorí budúce perspektívy a posilní hospodárstvo celého regiónu.