„ROZHODNUTIA PROSPEŠNÉ PRE VŠETKÝCH“

V nasledujúcom rozhovore Monika Wörwag a Dr. Marcus Wörwag hovoria o výhodách rodinného podniku, o význame kultúrnych rozdielov a o tom, prečo by každý zamestnanec mal mať nejakú podnikateľskú víziu.

woerwagpharma-interview-034

Príbeh spoločnosti Wörwag Pharma sa začal mestskou lekárňou v Stuttgarte-Zuffenhausene založenou vaším otcom v roku 1965. Navštevujete ju ešte?

Marcus Wörwag: Naša rodina pochádza z Zuffenhausenu a napriek našej medzinárodnej orientácii sú naše korene stále tam. Táto naša lekáreň patrí aj dnes našej spoločnosti. Stále udržujem úzky kontakt so zákazníckou základňou a rozumiem potrebám farmaceutov, lekárov a najmä pacientov. Koniec koncov, naša kľúčová úloha sa za posledných 50 rokov nezmenila: poskytovať ľuďom, ktorí potrebujú liečbu, tie najlepšie možné lieky.

Od mestskej lekárne až po medzinárodného hráča vo viac ako 30 krajinách – ako sa vám podarilo dosiahnuť tento úspech?

woerwagpharma-interview-968

Monika Wörwag: Od začiatku sa náš otec úplne stotožnil s našou spoločnosťou – bolo to jeho celoživotné dielo. Jeho filozofia platí aj dnes: „Základom nášho zamerania musia byť ľudia.“ Konkrétne tí ľudia, ktorí trpia diabetom a sprievodnými zdravotnými problémami: kardiovaskulárnymi ochoreniami a diabetickou neuropatiou. Okrem prípravkov vhodných na tento účel predstavujú priority našej spoločnosti v oblasti liečby prírodnými prípravkami minerálne látky a vitamíny, takzvané biofaktory.

Marcus Wörwag: S našimi úspešnými prípravkami, ako sú Milgamma, Thiogamma a Magnerot, sa naša spoločnosť spoliehala nielen na tie správne produkty, ale nevyhnutné pre náš úspech boli aj tie správne trhy. Spoločnosť Wörwag Pharma bola jednou z prvých spoločností, ktoré rozpoznali potenciál východoeurópskych trhov a založili tam svoje vlastné podnikanie.

Táto expanzia bola takisto zameraná na ľudí: našich zamestnancov. Od začiatku sme sa spoliehali na samostatné tímy zložené z odborníkov z jednotlivých príslušných krajín, ktorí nielen dokážu priamo spolupracovať s nami, ale sú aj blízko zákazníkovi.

woerwagpharma-interview-673

Monika Wörwag: Práve preto, že pevne stojíme za nezávislými a samostatnými zamestnancami, sa títo rozhodli pracovať pre spoločnosť Wörwag Pharma. Kombinácia tohto „know-how“, kvality našej práce a potrebnej vízie a rýchlosti pri prijímaní dôležitých rozhodnutí predstavujú základ úspechu našej spoločnosti.

Čo znamená takýto rast pre spoločnosť Wörwag Pharma?

Marcus Wörwag: Predovšetkým možnosť sústrediť sa na základné veci. Nezabúdať na malé a veľké ciele tak, ako sme to robili aj počas všetkých týchto rokov: Stabilné rozširovanie trhov, predaja a sortimentu produktov. Všetky rozhodnutia vyplývajúce z tohto princípu sú založené na postoji zameranom na to, aby boli prospešné pre všetkých. Preto naše podnikateľské rozhodnutia nikdy neprijímame z hľadiska krátkodobých cieľov, ale vždy z hľadiska udržateľných trvalých úspechov.

Monika Wörwag: Tento postoj zaujímame v neposlednom rade aj k našim zamestnancom a ich rodinám. Na jednej strane je pre nás dôležitá finančná nezávislosť našej spoločnosti, pocit nezávislosti od bánk alebo investorov. Na druhej strane je to nezávislosť našich zamestnancov, pretože môžu a sú dokonca povzbudzovaní k tomu, aby prispievali svojím dielom a preberali zodpovednosť, a to ako jednotlivci aj ako tímoví hráči.

woerwagpharma-interview-679

Prečo ste tak úspešní v oblasti liekov na diabetes a biofaktorov?

Marcus Wörwag: Máme jasný cieľ s jednoznačným profilom: produkty šité na mieru pre kľúčovú cieľovú skupinu. Stručne povedané, sme špecialistami, ktorí venujú všetko svoje „know-how“ a všetky svoje odborné znalosti tejto cieľovej skupine. Navyše terapeutické koncepcie a servisné materiály ponúkajú pacientom veľké výhody. Po celom svete bude počet ochorení na diabetes v najbližších desaťročiach narastať. Toto sme si uvedomili a videli sme v tom náš budúci záväzok.

Monika Wörwag: Naše lieky sú nielen vysoko kvalitné. Zaviedli sme pre ne aj prísne etické a ekologické normy. Lieky od spoločnosti Wörwag Pharma sú dobre znášané, podporujú zdravý životný štýl a zlepšujú celkovú starostlivosť o zdravie.

Máte ambiciózne ciele – ako ich chcete dosiahnuť?

woerwagpharma-interview-964

Marcus Wörwag: Môžem len zopakovať: Zameriavaním sa na základné veci. Po prvé prostredníctvom rozšírenia sortimentu našich produktov, čo zahŕňa aj realizáciu vlastného výskumu a vývoja, po druhé prostredníctvom rozvoja nových trhov a po tretie prostredníctvom zväčšovania a ďalšieho rozvíjania nášho tímu.

Ako sa vám darí motivovať zamestnancov z najrôznejších krajín, aby dosahovali tieto ciele?

Monika Wörwag: Keďže dobre poznáme svojich zamestnancov, rozvíjanie ich schopností je v našej spoločnosti tiež mimoriadne dôležitou témou: Nie bez dôvodu sa považujeme za veľký tím, ktorý koná podľa princípu: „Všetci za jedného a jeden za všetkých“. Skúšame a propagujeme nové veci a každý môže prispieť svojím vlastným podnikateľským myslením a konaním. A ak sa predsa len urobia nejaké chyby, sme učiaca sa organizácia, ktorá akceptuje chyby a premieňa ich na niečo pozitívne. Tento koncept dynamického tímu vedie k angažovanosti každého jednotlivca – a táto humánnosť spolu so schopnosťou uspieť v niečom spoločne robia zo spoločnosti Wörwag Pharma to, čím je.

woerwagpharma-interview-795

Napriek tomu samozrejme nie je také ľahké implementovať koncepciu tímu a udržiavať ho v dynamickej práci za hranicami národných a jazykových hraníc – a zároveň prijímať prijateľné rozhodnutia.

Monika Wörwag: Kultúrne rozdiely sú prirodzene veľkou výzvou. Nie je vždy ľahké akceptovať ich – ale rešpektovanie medzikultúrnej individuality je základom koncepcie nášho tímu. Pri tom vyžadujeme od našich zamestnancov dosť veľa: Musia byť ochotní osvojovať si zmeny. Hodnotami našej značky sú výkonnosť, zodpovednosť a stotožnenie sa.

woerwagpharma-interview-875

Marcus Wörwag: Naše tímy sa v posledných rokoch stávajú čoraz väčšími. Nie je to tak dávno, čo bol celoštátny manažér zodpovedný za päť zamestnancov, zatiaľ čo v súčasnosti môžu mať naše organizácie v jednotlivých krajinách viac ako 100 zamestnancov. To vyžaduje vysokú úroveň odbornosti od všetkých z nich a ochotu naďalej sa vzdelávať. Vďaka našim stanoveným hierarchiám a transparentným procesom sa nám však podarilo začleniť všetkých – nielen za národnými hranicami, ale aj za hranicami v myslení ľudí.

Medzinárodné, t. j. zmiešané tímy, sa stávajú čoraz dôležitejšími. Mnoho dobre vzdelaných žien by chcelo zosúladiť rodinu a prácu. Ako sa prispôsobujete týmto výzvam?

Monika Wörwag: Musím uviesť, že v tomto ohľade už máme za sebou dlhú cestu. V našej spoločnosti pracuje mnoho žien – ako je tomu vo všeobecnosti v odvetví zdravotníctva – a mnohé sú na vedúcich pozíciách. Závisí to od individuálnej osoby a jej postoja. Napríklad od začiatku máme silný ženský tím celoštátnych manažérov tvorený lekárkami, ktoré absolvovali doktorandské štúdium, z ktorých väčšina u nás v súčasnosti ešte stále pracuje. Rovnako ako naša spoločnosť sa postupne rozvíjali a aktívne ich podporujeme a umožňujeme im dosahovať kariérny rast. V súčasnosti je z 21 celoštátnych manažérov 12 žien.

Mnohé vysokokvalifikované ženy z mnohých rôznych krajín pracujú aj v našom medzinárodnom oddelení pre registráciu liekov a ich uvádzanie na trh, ktoré riadi žena. Cielene využívame príslušné individuálne silné stránky našich zamestnancov v zmiešaných tímoch. To umožňuje zamestnancom a našej spoločnosti ďalej sa rozvíjať.

Ako vyzerá budúcnosť vašej spoločnosti?

Monika Wörwag: Predovšetkým sme a zostaneme rodinným podnikom. Navyše budeme vedieť, ako využiť túto výhodu, pretože náš realistický postoj z nás robí spoľahlivých partnerov. Efektívne rozhodovacie kanály v rámci našej spoločnosti nám umožňujú reagovať pružne a rýchlo. V neposlednom rade je to tímový duch, spoločný cieľ chcieť dosiahnuť to najlepšie, čo nás všetkých inšpiruje v našej každodennej práci. Lepší východiskový bod je sotva možné nájsť.

woerwagpharma-firmenlogo

Marcus Wörwag: Prirodzene chceme pokračovať v našej súčasnej dynamike rastu. Doteraz to bola ťažká práca a bude tomu tak aj v najbližších rokoch. Prijímame túto výzvu – ale chceme rast s ľudskou tvárou – a to tiež znamená zabezpečenie zamestnanosti. Keďže naše tímy sú vysoko motivované, dosiahneme naše ciele.