Právne oznámenie

Údaje podľa § 5 TMG (nemecký zákon o telemédiách)

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Flugfeld-Allee 24
71034 Böblingen
Nemecko

Tel.: +49 (0)7031 6204-0
Fax: +49 (0)7031 6204-99
E-mail: info(at)woerwagpharma.de

Ústredie: Böblingen
Obchodný register: Okresný súd Stuttgart, HRA 242191
IČ DPH: DE187275003
Regulačný orgán: Regionálna rada Tübingen

Správna rada: Dr. Lucia Cinque, Gerhard Mayer, Jochen Schlindwein

Generálny partner

Dr. Fritz Wörwag GmbH
Stuttgart

Ústredie: Stuttgart
Obchodný register: Okresný súd Stuttgart, HRA 17815
Správna rada: Dr. Lucia Cinque, Gerhard Mayer, Jochen Schlindwein

Novinársko-redakčný obsah

Zodpovedná osoba za novinársko-redakčný obsah podľa § 55 ods. 2 Zmluvy o vysielaní: Monika Wörwag

Smernice o autorských právach a vylúčenie zodpovednosti

Obsah týchto internetových stránok je chránený autorským právom. Na reprodukciu, úpravu, spracovanie a akýkoľvek spôsob použitia, najmä grafiky, textu, loga, obrázkov atď. je potrebný písomný súhlas spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG. Spoločnosť Wörwag Pharma GmbH & Co. KG. neposkytuje žiadnu záruku, že uverejnený obsah je aktuálny, správny, úplný alebo užitočný. Za obsah odkazovaných stránok zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia. Použité názvy výrobkov alebo spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami alebo značkami.