Management

Monika Wörwag

Generálny riaditeľ

Ekonómka Monika Wörwag študovala v Stuttgarte a Paríži. Predtým, ako sa v auguste 2001 stala členom správnej rady spoločnosti WÖRWAG Pharma, pracovala ako farmaceutická obchodná zástupkyňa, produktová manažérka a nezávislá marketingová konzultantka.

Rozhovor s Monika Wörwag a Dr. Marcus Wörwag

Gerhard Mayer

Generálny riaditeľ

Tento promovaný ekonóm pôsobil 17 rokov ako finančný riaditeľ v medzinárodnej verejne obchodovanej skupine spoločností pôsobiacich v oblasti medicínskych technológií. Ako náš generálny riaditeľ a obchodný riaditeľ je pán Mayer zodpovedný za oddelenia ľudských zdrojov, IT, dodávateľského reťazca a obchodu a vývoja, ako aj za riadenie financií.

Jochen Schlindwein

Generálny riaditeľ

Obchodný inžinier s MBA z medzinárodného obchodu, Jochen Schlindwein, pracoval 15 rokov v spoločnosti Procter & Gamble predtým, ako prešiel do Merck Consumer Health v roku 2012. Ako generálny riaditeľ bol pán Schlindwein zodpovedný za celosvetový predaj, celosvetový marketing a celosvetové zdravotnícke záležitosti vrátane farmakovigilancie.