• Indikácie
  Liečba nedostatku vitamínu B12 u pacientov:

  • s diagnostikovaným nedostatkom vitamínu B12,
  • ktorí sú prísni vegetariáni,
  • ktorí majú malabsorpciu vitamínu B12,
  • s diagnostikovanou pernicióznou anémiou,
  • s diagnostikovanou atrofickou gastritídou alebo
  • ktorí majú celiakiu.


  Podporná, doplnková liečba pri dlhodobom užívaní aminosalicylátov, inhibítorov protónovej pumpy a metformínu.

  Liek je vhodný pre deti vo veku 7 rokov a staršie, dospievajúcich a dospelých.
 • Produkt a jeho zloženie
  Jedna obalená tableta obsahuje 1 000 mikrogramov kyanokobalamínu (vitamín B12).

  Pomocné látky so známym účinkom:
  jedna obalená tableta obsahuje 245,77 mg laktózy a 58,87 mg sacharózy.

  Úplný zoznam pomocných látok (pozri časť 6.1. SPC)
 • Dávkovanie a spôsob užívania
  Dávkovanie je vždy potrebné prispôsobiť individuálnym potrebám a stavu pacienta. Pacienti, ktorí si nie sú istí, či je odporúčaná dávka vhodná pre ich klinický stav, sa majú obrátiť na lekára (pozri časť 4.4 SPC).

  Dávkovanie

  Dospelí
  Odporúčaná denná dávka je 1 000 mikrogramov kyanokobalamínu (jedna tableta lieku Vitamín B12 gamma).
  V prípade závažných, neurologických príznakov sa odporúča začiatočná liečba parenterálnym
  podaním.

  Pediatrická populácia
  U detí vo veku od 7 rokov, za predpokladu, že je dieťa schopné prehltnúť tabletu, a dospievajúcim sa odporúča podávať zvyčajnú dennú dávku 1 000 mikrogramov (jedna tableta lieku Vitamín B12 gamma).

  Starší pacienti
  U starších ľudí sa odporúčajú bežné dávkovacie režimy.

  Pacienti s poruchou funkcie obličiek
  V závislosti od stupňa renálnej insuficiencie, môže byť vhodné zníženie dávky (pozri časť 4.4 SPC).

  Pacienti s poruchou funkcie pečene
  Farmakokinetické údaje a klinické skúsenosti u pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú k
  dispozícii. Bezpečnosť a účinnosť u pacientov s poruchou funkcie pečene nebola stanovená (pozri časť 4.4 SPC).


  Spôsob podávania

  Tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom vody, najlepšie ráno na prázdny žalúdok. Dĺžka liečby závisí od terapeutickej odpovede. Cielenou diagnostikou a kontrolou liečby sa má stanoviť pre pacienta optimálne dávkovanie kyanokobalamínu.
 • Veľkosti balenia
  • 50 Tabliet - Kód ŠÚKL 8112D
 • Viac informácií o produkte
Informácie k vybranému produktu sú prístupné len špeciálnej skupine osôb, ako sú lekári a farmaceuti. Patríte k tejto skupine osôb?

ÁnoNie