• Indikácie
  Liek sa používa na liečbu neurologických ochorení vyvolaných nedostatkom vitamínov B1 a B6.
 • Produkt a jeho zloženie
  1 obalená tableta obsahuje:

  • benfotiamín 100 mg,

  • pyridoxínium-chlorid 100 mg,


  Pomocné látky so známym účinkom:
  Jedna filmom obalená tableta obsahuje 92,399 mg sacharózy a 3 mg sodnej soli kroskramelózy
  (0,7 mg sodíka).
 • Dávkovanie a spôsob užívania
  Liek na vnútorné použitie. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov.

  Dávkovanie
  Dospelí užívajú denne 1 obalenú tabletu Milgammy 100. Pri akútnych stavoch sa dávka môže zvýšiť
  až na trikrát denne 1 obalená tableta Milgammy 100.

  Najneskôr po štyroch týždňoch lekár zváži, či je stále potrebná zvýšená dávka vitamínu B1 a B6 (3-krát denne 1 tableta Milgammy 100). Pokiaľ je to možné, dávkovanie sa má znížiť na denne 1 obalená tableta Milgammy 100, aby sa znížilo riziko vzniku neuropatií v spojitosti s vitamínom B6.

  Pediatrická populácia
  Nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť Milgammy 100 u detí. Nie sú dostupné žiadne údaje.

  Spôsob podávania
  Obalené tablety sa užijú s dostatočným množstvom tekutiny.
 • Veľkosti balenia
  • 100 Tabliet - Kód ŠÚKL 92217
  • 60 Tabliet - Kód ŠÚKL 92216
 • Viac informácií o produkte
Informácie k vybranému produktu sú prístupné len špeciálnej skupine osôb, ako sú lekári a farmaceuti. Patríte k tejto skupine osôb?

ÁnoNie