• Indikácie
  Liečba a prevencia klinických stavov spôsobených nedostatkom vitamínu B1, ak tieto stavy nie je možné upraviť diétnymi opatreniami.

  Klinicky diagnostikovaný nedostatok vitamínu B1 sa môže vyskytnúť pri:
  • nedostatočnej diéte a malnutrícii (napr. beri-beri),
  • dlhodobej parenterálnej výžive,
  • hladovaní,
  • hemodialýze,
  • malabsorpcii,
  • chronickom alkoholizme (alkoholová toxická kardiomyopatia, Wernickeova encefalopatia, Korsakovov syndróm),
  • pri zvýšenej potrebe (napr. tehotenstvo a dojčenie).


  Liečba neuropatií a kardiovaskulárnych ochorení vyvolaných nedostatkom vitamínu B1.
 • Produkt a jeho zloženie
  Jedna filmom obalená tableta obsahuje 300 mg benfotiamínu (derivát vitamínu B1 rozpustný v tukoch).

  Pomocná látka so známym účinkom:
  Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.
 • Dávkovanie a spôsob užívania

  Dávkovanie

  Pokiaľ nie je predpísané inak, zvyčajná dávka je 1 filmom obalená tableta raz denne.

  Dĺžka liečby závisí od terapeutickej odpovede.

  Pri liečbe neuropatií sa spočiatku užíva Benfogamma 300 aspoň 3 týždne. Následná udržiavacia liečba sa riadi podľa terapeutickej odpovede. V prípade chýbajúcej alebo nedostatočnej terapeutickej odpovede sa má liečba prehodnotiť.

  Spôsob podávania

  Filmom obalené tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny.
 • Veľkosti balenia
  • 30 Tabliet - Kód ŠÚKL 05035
 • Viac informácií o produkte
Informácie k vybranému produktu sú prístupné len špeciálnej skupine osôb, ako sú lekári a farmaceuti. Patríte k tejto skupine osôb?

ÁnoNie