Fakty a čísla

Viac ako 900 ľudí 
po celom svete sa zaviazalo 
k úspechu našej spoločnosti

Our team

Vývoj obratu
 2006 – 2017 (v mil. eur)

turnover-development