• Zinkorot® je voľnopredajný liek s obsahom zinkumorotátu, určený na vnútorné užitie. Jedna tableta obsahuje 25 mg zinku.

Čo je Zinkorot?

Zinkorot® ako doplnok zinku sa používa na liečbu nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť jeho dostatočný príjem.

    Zinok zohráva dôležitú úlohu pri:

  • funkcii imunitného systému
  • celistvosti kože
  • hojení rán
  • chuti a čuchu
  •  funkcii štítnej žľazy
  • raste a vývoji tela
  • dozrievaní semenníkov
  • neurologickej funkcii a účinku inzulínu (hormónu, ktorý riadi energetické pochody a metabolizmus glukózy (cukrov)).

Zinok je potrebný pre správny vývoj mozgu a jeho fungovanie, pretože bolo preukázané, že nedostatok alebo nadbytok zinku sa podieľa pri zmenách v správaní sa, abnormálnom vývoji centrálneho nervového systému a vzniku neurologických ochorení.


Čo Zinkorot® obsahuje?


Liečivo je dihydrát zinkumorotátu. 
Každá tableta obsahuje 157,36 mg dihydrátu zinkumorotátu (zodpovedá 25 mg zinku).

Ďalšie zložky sú:
koloidný oxid kremičitý bezvodý, mikrokryštalická celulóza, povidón K30, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát.


Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov