Intenzívny výskum pre najlepšie liečebné postupy

Výskum

Intenzívny výskum pre najlepšie liečebné postupy

Výskum a podpora: Pre spoločnosť WÖRWAG Pharma je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry investovanie do inovatívnych liečebných postupov.

Na celom svete stále viac ľudí trpí cukrovkou a táto skutočnosť má stále narastajúci trend. Prognózy odhadujú, že do roku 2030 bude vyše 400 miliónov ľudí trpieť diabetom. Príčiny cukrovky sú jasné: obezita, nedostatok pohybu a zlé stravovacie návyky, ktoré vedú prostredníctvom rezistencie na inzulín k zvyšovaniu hladiny cukru v krvi.

Výskum spoločnosti WÖRWAG Pharma sa zameriava na dôsledky choroby, ako sú diabetické nervové poruchy. Vedecky sa zaväzujeme formou medzinárodných klinických štúdií, stretnutí odborníkov a sympózií, v úzkej spolupráci s výskumnými laboratóriami získať čo možno najlepšie liečebné postupy pre našich pacientov.

Aké dôležité sú produkty WÖRWAG Pharma v užívaní liečby diabetikov a ich sprievodných ochorení sa odráža v súčasnom výskume - napríklad benfotiamín s jeho vysokou biologickou dostupnosťou a hlavne ochrannou funkciou je dôležitý prostriedok.

Okrem ochrany nervov podloženej klinickými štúdiami je tu nádej aj na celkovú ochranu ciev a orgánov diabetikov - rozsiahla oblasť výskumu ktorému sa WÖRWAG Pharma intenzívne venuje. Takže lekári, lekárnici aj pacienti sa môžu aj naďalej spoliehať na účinné lieky najvyššej kvality.

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov