Wörwag Pharma je medzinárodná spoločnosť s hodnotami rodinného podniku

Spoločnosť vo svete

Globálne a lokálne: Tajomstvo nášho úspechu

Wörwag Pharma je medzinárodne pôsobiaca spoločnosť s hodnotami rodinného podniku. Uplatňovanie týchto hodnôt umožnili expanziu po celom svete.

Globálne myslenie a práca nie je marketingová stratégia, pokiaľ ide o nás, ale spôsob života našej profesie každý deň - a to je zároveň výzva. Našou úlohou je každý deň prekonávať veľké vzdialenosti a kultúrne rozdiely. S úspechom!

Po prvé preto, že od začiatku našej expanzie sme sa spoliehali na našich partnerov a zamestnancov v iných krajinách - len oni majú kľúč k miestnym trhom A tiež preto, že Wörwag Pharma má hlboko zakotvenú svoju medzinárodnosť vo svojom domovskom regióne. Hodnoty rodinného podniku - byť nohami pevne na zemi, plochá hierarchia, rýchle rozhodovanie a rodinná atmosféra - to sú silné väzby, ktoré nás spájajú s našimi zahraničnými tímami.

Wörwag Pharma myslí a koná na globálnej i miestnej úrovni. Každý, kto pracuje pre spoločnosť, žije tímového ducha. A je ochotný sa neustále zlepšovať: na školeniach, seminároch a individuálnych tréningoch. Kreatívni, motivovaní zamestnanci, ktorí prispievajú svojimi nápadmi, bez zábran, majú zásadný význam pre spoločnosť.
Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov