Profil spoločnosti Wörwag Pharma

Profil spoločnosti

Wörwag Pharma - rodinná firma

Wörwag Pharma predstavuje 50 rokov kompetícií a odborných znalostí v oblasti biofaktorov a generík. Nadväzujeme na našu povesť ako odborníka na liečbu diabetu a jeho sprievodných komplikácií.

V roku 1965 Dr Fritz Wörwag založil mestskú lekáreň v Stuttgarte-Zuffenhausen. Už v roku 1971 tento vizionársky obchodník rozšíril podnikanie do oblasti biofaktorov s preparátom Magnerot Classic. Druhý cieľ, terapia benfothiamínom, bol nastolený v roku 1985.

Uvádzanie produktov na trh, motivovaní zamestnanci, rovnako ako aj budovanie pobočiek v iných európskych krajinách, majú zaistiť stály rast. Cesta z miestnej lekárne k stredne veľkej rodinnej firme bola náročná. Generačná zmena nasledovala v rokoch 2000 – pani Monika Wörwag a pán Dr. Marcus Wörwag prevzali vedenie firmy. V roku 2008 sa k nim pridal ako ďalší konateľ pán Roland Spleiss.

Produkty šité na mieru pre pacientov, ktorí trpia cukrovkou a jej sprievodnými komplikáciami

Biofaktory (vitamíny a minerálne doplnky), prípravky pre polyneuropatiu a generiká s vynikajúcim pomerom nákladov a prínosov predstavujú široký sortiment Wörwag Pharma. Vysoko kvalitné lieky, moderné účinné látky a úspešné použitie liekov v moderných terapeutických konceptoch v oblasti komplikácií diabetu potvrdzujú, že Wörwag Pharma je odborným partnerom v oblasti vedy a praxe.

Intenzívny výskum za najlepšie terapeutické prístupy

Medzinárodné klinické štúdie, stretnutia odborníkov a sympóziá, spolu s úzkou spoluprácou s výskumnými laboratóriami: Zaväzujeme sa získavať čo najlepšie liečebné prístupy pre našich pacientov. Najmä diabetici so sprievodnými komplikáciami sú predmetom nášho výskumu.

Globálne a lokálne: Tajomstvo nášho úspechu

Wörwag Pharma je medzinárodne pôsobiaca spoločnosť s hodnotami rodinného podniku. Uplatňovanie týchto hodnôt umožnili expanziu po celom svete. 

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov