Filozofia spoločnosti Wörwag Pharma spočíva v zameraní sa na ľudí

Filozofia

V centre: Ľudia

Jednoduchý recept, ktorý opisuje hlavné smerovanie Wörwag Pharma od samého začiatku. Ľudia ako pacienti. Ľudia, ktorí profitujú najviac z nášho know-how a odborných znalostí v oblasti biofaktorov (vitamíny, minerály a stopové prvky). Ľudia , ktorí vďaka cenovo dostupným generikám získavajú najlepšiu možnú liečbu, a ktorí, pokiaľ ide o oblasť prevencie, sa môžu úplne spoľahnúť na nás.

Ľudia ako lekári či lekárnici. Ktorí sa môžu spoľahnúť na vysokú kvalitu a účinnosť liekov Wörwag - a tiež na našu osobnú starostlivosť a špecializované služby. Tie zahŕňajú aj našeodborné školenia o aktuálnom vývoji.

A ľudia ako zamestnanci. Vnímame sami seba ako jeden veľký tím, ktorý môže dosiahnuť ciele len ak pracuje spolu. Rozvíjame ľudí a podporujeme ich, každý môže prispieť svojou vlastnou podnikateľskou myšlienkou či činom. Potrebujeme nadšenie a kreativitu našich zamestnancov, aby mohli pracovať na spoločnom úspechu. A tak môžeme zaistiť, že Wörwag Pharma je aj naďalej špecialista na liečbu diabetu a jeho sprievodných ochorení.

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov