Benfogamma® 300

účinná látka a množstvo: benfotiamín 300 mg
lieková forma: obalené tablety
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
30 obalené tablety 05035
50 obalené tablety 37399
30 filmom obalené tablety 90159
30 filmom obalené tablety 90171
30 filmom obalené tablety 90148
14 filmom obalené tablety 80260
84 filmom obalené tablety 80262
200 g prášok výživový doplnok
20 kapsuly 67045
50 kapsuly 67046
100 kapsuly 67047
50 kapsuly 47414
200 kapsuly 47416
50 kapsuly 47420
200 kapsuly 47422
50 filmom obalené tablety 65365
200 filmom obalené tablety 65367
50 filmom obalené tablety 65370
20 šumivé tablety výživový doplnok
120 tableta s riadeným uvoľňovaním 23399
50 obalené tablety 84369
100 obalené tablety 84370
50 tablety 67050
100 tablety 67051
120 filmom obalené tablety 47009
30 filmom obalené tablety 33921
120 filmom obalené tablety 33922
30 filmom obalené tablety 32783
120 filmom obalené tablety 32784
20 obalené tablety 67060
50 obalené tablety 67061
100 obalené tablety 67062
20 kapsuly 67066
50 kapsuly 67067
100 kapsuly 67068
5x2 ml injekčný roztok 67072
25x2ml injekčný roztok 67073
10x1ml injekčný roztok 92222
30 filmom obalené tablety 42638
30 filmom obalené tablety 42636
30 filmom obalené tablety 42658
60 kapsuly 5087B
60 kapsuly 5103B
60 kapsuly 5118B
30 tablety výživový doplnok
30 filmom obalené tablety 28169
90 filmom obalené tablety 0734A
1x50 ml infúzny roztok 10889
10x50 ml infúzny roztok 10890
45 ml masť kozmetika
100 ml masť kozmetika
30 tablety výživový doplnok
50 tablety 1722A

Zloženie

Benfotiaminum 300 mg v 1 obalenej tablete. Pomocné látky: Mikrokryštalická celulóza, mastenec, povidón (K30), koloidný oxid kremičitý bezvodý, kroskarmelóza sodná, triglyceridy s dlhými bočnými reťazcami, hypromelóza, oxid titaničitý, polyetylénglykol, sacharín sodný.

Indikácie

Liečba a prevencia klinických stavov spôsobených nedostatkom vitamínu B1, ak tieto stavy nie je možné upraviť diétnymi opatreniami. Klinicky diagnostikovaný nedostatok vitamínu B1 sa môže vyskytnúť pri: nedostatočnej diéte a malnutrícii (napr. beri-beri), dlhodobej parenterálnej výžive, hladovaní, hemodialýze, malabsorpcii, chronickom alkoholizme (alkoholová toxická kardiomyopatia, Wernickeova encefalopatia, Korsakovov syndróm), pri zvýšenej potrebe (napr. tehotenstvo a dojčenie). Liečba neuropatií a kardiovaskulárnych ochorení vyvolaných nedostatkom vitamínu B1.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na benfotiamín/tiamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Nežiaduce účinky

Veľmi zriedkavé: alergické reakcie (urtikária, exantém), v klinických štúdiách s benfotiamínom boli v jednotlivých prípadoch zaznamenané gastrointestinálne poruchy ako je nauzea a iné gastrointestinálne ťažkosti. Avšak frekvencia sa signifikantne nelíšila v porovnaní s placebom v liečenej skupine. Príčinný vzťah k benfotiamínu nie je dostatočne objasnený a môže byť závislý na dávke.

Aktualizovaný: 02/2012

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Moxogamma® 0,3

  • centrálne antihypertenzívum

obsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie