Biofaktory

B  |  F  |  G  |  M  |  S  |  U  |  V  |  Z

Benfogamma® 50

účinná látka a množstvo: benfotiamín 50 mg
lieková forma: obalené tablety
voľnopredajný liek

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov