Pregagamma 150

účinná látka a množstvo: pregabalín 150 mg
lieková forma: kapsuly
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
60 kapsuly 5103B

Zloženie

Každá tvrdá kapsula obsahuje 150 mg pregabalínu. Tvrdé kapsuly, veľkosti 2, s bielym uzáverom a bielym telom, označené čiernym atramentom „150“ na tele. Kapsuly obsahujú biely až takmer biely prášok. Každá tvrdá kapsula obsahuje tiež 16,50 mg monohydrátu laktózy. Obal kapsuly: želatína, oxid titaničitý (E171).

Indikácie

Neuropatická bolesť: Pregagamma je indikovaná na liečbu periférnej a centrálnej neuropatickej bolesti u dospelých.
Epilepsia: Pregagamma je indikovaná ako prídavná liečba u dospelých s parciálnymi záchvatmi so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej.
Generalizovaná úzkostná porucha: Pregagamma je indikovaná na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD = Generalised Anxiety Disorder) u dospelých.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli závraty a somnolencia. Nežiaduce reakcie boli zvyčajne ľahkej až strednej intenzity. Vo všetkých kontrolovaných štúdiách boli nežiaduce reakcie príčinou prerušenia liečby u 12 % pacientov užívajúcich pregabalín a u 5 % pacientov užívajúcich placebo. Najčastejšími nežiaducimi reakciami vedúcimi k prerušeniu liečby v skupinách s pregabalínom boli závraty a somnolencia. Podrobný zoznam v SPC.

Aktualizovaný: 12/2016

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Pregagamma 150

  • liečba periférnej a centrálnej neuropatickej bolesti

obsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie