Clopigamma® 75 mg

účinná látka a množstvo: klopidogrel 75 mg
lieková forma: filmom obalené tablety
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
14 filmom obalené tablety 80260
84 filmom obalené tablety 80262

Zloženie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu. Jadro tablety: Manitol, Bezvodá laktóza, Mikrokryštalická celulóza, Koloidný oxid kremičitý, Butylhydroxyanizol, Škrob, čiastočne predželatínový 1500 (z kukuričného škrobu), Hypromelóza, Kyselina askorbová, Ricínový olej, hydrogenovaný . Filmový obal: Hydroxypropylcelulóza, Hypromelóza, Makrogol 8000, Oxid titaničitý (E171), Červený oxid železitý (E172)

Indikácie

Klopidogrel je indikovaný na prevenciu aterotrombotických príhod u dospelých: u pacientov po infarkte myokardu (časový interval začiatku liečby je od niekoľkých dní až do 35 dní), po ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhode (časový interval začiatku liečby je od 7 dní do menej ako 6 mesiacov) alebo s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením.

Kontraindikácie

Hypersenzitivita na klopidogrel alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Ťažké poškodenie pečene. Aktívne patologické krvácanie ako napríklad peptický vred alebo intrakraniálna hemorágia.

Nežiaduce účinky

Krvácanie je najčastejšou reakciou hlásenou v klinických štúdiách, rovnako ako aj v postmarketingových skúsenostiach, kde bolo najčastejšie hlásené počas prvého mesiaca liečby. Podrobný zoznam v SPC.

Aktualizovaný: 08/2010

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Clopigamma® 75 mg

  • inhibítor agregácie krvných doštičiek

obsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie