Carvedigamma® 12,5

účinná látka a množstvo: karvedilol 12,5 mg
lieková forma: filmom obalené tablety
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
30 filmom obalené tablety 90159

Zloženie

1 tableta obsahuje 12,5 mg karvedilolu. Jadro tablety: Mikrokryštalická celulóza, Monohydrát laktózy, Krospovidón, Povidón, Koloidný oxid , kremičitý bezvodý, Magnéziumstearát, Obal tablety: Hypromelóza, Oxid titaničitý (E171), Trietylcitrát, Makrogol, Polydextróza

Indikácie

Esenciálna hypertenzia.Chronická stabilná angina pectoris. Podporná liečba stabilného, stredne závažného až závažného zlyhania srdca.

Kontraindikácie

Srdcové zlyhanie zaradené podľa NYHA klasifikácie srdcového zlyhania do triedy IV, vyžadujúce intravenóznu inotropnú liečbu. Chronická obštrukčná choroba pľúc s bronchiálnou obštrukciou (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Klinicky významná porucha činnosti pečene. Bronchiálna astma. AV blokáda druhého alebo tretieho stupňa. Ťažká bradykardia (menej ako 50 úderov/min.) Kardiogénny šok. Sick sinus syndróm (vrátane sinoatriálnej blokády). Ťažká hypotenzia (systolický tlak krvi nižší ako 85 mmHg). Precitlivenosť na karvedilol alebo na niektorú z pomocných látok. Metabolická acidóza. Prinzmetalova angina pectoris. Neliečený feochromocytóm. Ťažké poruchy periférnej arteriálnej cirkulácie. Súbežná intravenózna liečba verapamilom alebo diltiazemom (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

Nežiaduce účinky

Únava, vertigo, bradykardia, ortostatická hypotenzia,...Podrobný zoznam v SPC.

Aktualizovaný: 01/2009

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Carvedigamma® 12,5

  • vazodilatačný neselektívny betablokátor
  • selektívna blokáda alfa1 receptorov
  • neselektívna blokáda beta receptorov

obsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie