Thiogamma® Turbo Set

účinná látka a množstvo: kyselina tioktová 600 mg
lieková forma: infúzny roztok
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
1x50 ml infúzny roztok 10889
10x50 ml infúzny roztok 10890

Zloženie

Jedna infúzna fľaša s obsahom 50 ml infúzneho roztoku obsahuje 1167,70 mg acidum thiocticum meglumínovej soli (zodpovedá 600 mg acidum thiocticum). Pomocné látky: megluminum, makrogolum 300, aqua ad iniectabilia

Indikácie

Liek sa používa na liečbu diabetickej polyneuropatie spojenej s poruchami citlivosti a bolesťou.

Kontraindikácie

Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu tioktovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Poznámka: Deťom a mladistvým sa liek nepodáva pre nedostatok klinických skúseností.

Nežiaduce účinky

Po rýchlom podaní infúzie sa ojedinele vyskytol pocit tlaku v hlave a ťažkosti pri dýchaní, ktoré ustúpia spontánne. Taktiež sa môžu vyskytnúť v mieste vpichu infúznej ihly lokálne prejavy kožných alergických reakcií - urtikária, svrbenie, ekzém a vyrážky ako aj celkové reakcie, ktorých následkom môže byť šok. V ojedinelých prípadoch boli pozorované po intravenóznom podaní kŕče, diplopia, purpura a trombocytopatie. Zlepšenie utilizácie glukózy môže v ojedinelých prípadoch spôsobiť pokles glykémie, pričom boli popísané príznaky, ktorými sa prejavuje hypoglykémia ako je vertigo, potenie, bolesť hlavy a poruchy videnia. Podrobný zoznam v SPC.

Aktualizovaný: 06/2010

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Thiogamma® Turbo Set

neobsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie