Gliclazide GAMMA 30 mg MR

účinná látka a množstvo: gliklazid 30 mg
lieková forma: tableta s riadeným uvoľňovaním
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
120 tableta s riadeným uvoľňovaním 23399

Zloženie

Jedna tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 30 mg gliklazidu. Pomocné látky: dihydrát fosforečnanu vápenatého (E341), hypromelóza (E464), magnéziumstearát (E470B), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

Indikácie

Non-inzulín-dependentný diabetes (diabetes mellitus 2. typu) u dospelých pacientov, ak dietetické opatrenia, telesné cvičenie a redukcia telesnej hmotnosti samy nestačia kontrolovať glukózu v krvi.

Kontraindikácie

známa precitlivenosť na gliklazid, na iné deriváty sulfonylurey, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, diabetes mellitus 1. Typu, diabetická prekóma a kóma, diabetická ketoacidóza, závažná obličková alebo pečeňová insuficiencia (v takýchto prípadoch sa odporúča použitie inzulínu), liečba mikonazolom, laktácia

Nežiaduce účinky

hypoglykémia, gastrointestinálne ťažkosti, vrátane abdominálnej bolesti, nauzey, vracania, dyspepsie, hnačky a zápchy boli hlásené: ak sa vyskytnú tieto nežiaduce účinky, je možné sa im vyhnúť alebo ich minimalizovať tým, že sa gliklazid užíva počas raňajok. Podrobný zoznam v SPC.


Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Gliclazide GAMMA 30 mg MR

  • perorálne antidiabetikum
  • derivát sulfonylurey

neobsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie