Gabagamma® 800

účinná látka a množstvo: gabapentín 800 mg
lieková forma: filmom obalené tablety
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
50 filmom obalené tablety 65370

Zloženie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 800 mg gabapentínu. Pomocné látky:Sójový lecitín: 0,84 mg. Jadro tablety:Makrogol 4000, Preželatínový kukuričný škrob, Koloidný oxid kremičitý bezvodý, Magnéziumstearát, Filmový obal: Polyvinylalkohol, Oxid titaničitý (E171), Mastenec, Sójový lecitín, Xantánová guma

Indikácie

Epilepsia: Gabapentín je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo veku od 6 rokov (pozri časť 5.1). Gabapentín je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a adolescentov vo veku od 12 rokov. Liečba periférnej neuropatickej bolesti :Gabapentín je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, u dospelých.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Nežiaduce účinky

Somnolencia, závraty, ataxia. ...Podrobný zoznam v SPC.

Aktualizovaný: 02/2009

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Gabagamma® 800

  • liečba neuropatickej bolesti
  • antiepileptikum

neobsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie