Gabagamma® 300

účinná látka a množstvo: gabapentín 300 mg
lieková forma: kapsuly
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
50 kapsuly 47414
200 kapsuly 47416

Zloženie

Každá tvrdá kapsula obsahuje 300 mg gabapentínu. Pomocné látky: Obsah kapsuly: bezvodá laktóza 67,5 mg, kukuričný škrob, mastenec. Obal kapsuly: želatína,oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172)

Indikácie

Epilepsia: Gabapentín je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo veku od 6 rokov (pozri časť 5.1). Gabapentín je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a adolescentov vo veku od 12 rokov. Liečba periférnej neuropatickej bolesti :Gabapentín je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, u dospelých.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Nežiaduce účinky

Somnolencia, závraty, ataxia. ...Podrobný zoznam v SPC.

Aktualizovaný: 10/2009

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Gabagamma® 300

  • liečba neuropatickej bolesti
  • antiepileptikum

obsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie