Benfogamma® 300

účinná látka a množstvo: benfotiamín 300 mg
lieková forma: obalené tablety
  výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

spôsob predaja

veľkosť balenia kód ŠÚKL
30 obalené tablety 05035

Zloženie

Benfotiaminum 300 mg v 1 obalenej tablete. Pomocné látky: Mikrokryštalická celulóza, mastenec, povidón (K30), koloidný oxid kremičitý bezvodý, kroskarmelóza sodná, triglyceridy s dlhými bočnými reťazcami, hypromelóza, oxid titaničitý, polyetylénglykol, sacharín sodný.

Indikácie

Liečba a prevencia klinických stavov spôsobených nedostatkom vitamínu B1, ak tieto stavy nie je možné upraviť diétnymi opatreniami. Klinicky diagnostikovaný nedostatok vitamínu B1 sa môže vyskytnúť pri: nedostatočnej diéte a malnutrícii (napr. beri-beri), dlhodobej parenterálnej výžive, hladovaní, hemodialýze, malabsorpcii, chronickom alkoholizme (alkoholová toxická kardiomyopatia, Wernickeova encefalopatia, Korsakovov syndróm), pri zvýšenej potrebe (napr. tehotenstvo a dojčenie). Liečba neuropatií a kardiovaskulárnych ochorení vyvolaných nedostatkom vitamínu B1.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na benfotiamín/tiamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Nežiaduce účinky

Veľmi zriedkavé: alergické reakcie (urtikária, exantém), v klinických štúdiách s benfotiamínom boli v jednotlivých prípadoch zaznamenané gastrointestinálne poruchy ako je nauzea a iné gastrointestinálne ťažkosti. Avšak frekvencia sa signifikantne nelíšila v porovnaní s placebom v liečenej skupine. Príčinný vzťah k benfotiamínu nie je dostatočne objasnený a môže byť závislý na dávke.

Aktualizovaný: 02/2012

Summary of Product Characteristics (DOC)

informácia

Benfogamma® 300

  • vysoko dávkovaná v tuku rozpustná forma vitamínu B1
  • odporúčaná cena pre lekáreň 12,04 €

neobsahuje laktózu

neobsahuje glutén

výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

na stiahnutie