Diabetická polyneuropatia

Diabetes mellitus (cukrovku) netreba zvlášť predstavovať. Ide o známeho strašiaka, ktorý síce zo začiatku nebolí, ale dokáže útočiť naozaj zákerne. Aj keď hovorové pomenovanie znie pomerne „sladko“, opak je pravou – ide o závažné ochorenie, postihujúce na Slovensku viac ako tristotisíc ľudí. Rozlišujeme dva typy cukrovky – diabetes I. a II. typu. Oba majú rovnaké, resp. podobné príznaky, ale odlišné príčiny. Súhrnne však názov cukrovka pomenúva skupinu chronických ochorení, ktoré sa prejavujú poruchami metabolizmu sacharidov.

Kapsuly milgammy® N zmierňujú bolestivosť, čo prirodzene vedie ku zvýšeniu kvality života.

Prvý prejav alebo komplikácia

U pacientov s cukrovkou sa často vyskytujú poruchy funkcie periférnych nervov, ktoré nazývame diabetická polyneuropatia. Je to najčastejšia a zároveň jedna z najvážnejších komplikácií diabetu. Takmer u každého diabetika sa objaví niektorá z foriem neuropatie. Väčšinou ide o bolestivé postihnutie končatín, pri ktorom sú bežne používané analgetiká obyčajne neúčinné. Ďalšími príznakmi sú poruchy citlivosti, znížené vnímanie bolesti, zníženie vibračnej citlivosti, svalová atrofia a iné.

Problémy s poruchou periférnych nervov dokonca občas predchádzajú samotnej cukrovke, alebo sa práve „vďaka“ nim ochorenie u človeka prejaví, a teda aj diagnostikuje. V praxi ide o jeden zo spôsobov, ako odhaliť cukrovku. Pacient prichádza do ambulancie lekára s ťažkosťami ako brnenie či pocit slabosti v končatinách. Na základe špeciálnych vyšetrení, ktorými sa určuje jemná dotyková citlivosť (napríklad chumáčikom vaty), vnímanie ostrých a tupých predmetov (špendlík, tupý predmet), vibračná citlivosť (ladička hudobných nástrojov) či schopnosť vnímať teplotné rozdiely (teplý predmet, studený predmet – vždy s inou teplotou, ako je teplota okolitého prostredia), vie lekár s určitou presnosťou povedať, či u daného pacienta ide o poškodenie periférnych nervov – a to dokonca už v počiatočných štádiách.

Pokročilé štádiá, keď dochádza k úbytku viac než tretiny nervových vlákien v periférnom nerve, sa dajú zistiť objektívnym elektrofyziologickým vyšetrením, tzv. elektromyografiou. Ak sa elektromyografom zistí porucha, lekár pátra po príčine. Jednou z prvých, ktoré overuje, je metabolizmus cukrov. Môže ísť samozrejme aj o celkom inú poruchu, ale z hľadiska metabolického pozadia je polyneuropatia najčastejšia práve pri cukrovke.

Vyšetrenia na elektromyografickom prístroji sa rozhodne netreba báť. Nad sval, ku ktorému vedie príslušný nerv, sa nalepia elektródy, následne sa sval na dvoch miestach dráždi a „čaká“ sa na odpoveď. Na základe odmeranej vzdialenosti sa vypočíta rýchlosť, akou nerv doručí informáciu tam, kam má, teda za koľko milisekúnd vzruch na miesto príde. Normálny, zdravý nerv vedie elektrický prúd (ktorý je podstatou šírenia vzruchu) rýchlosťou 50 – 60 metrov za sekundu. Poškodený nerv, teda taký, čo stráca svoj myelínový obal, ho vedie rýchlosťou 35 – 40 metrov za sekundu. Prístroj toto spomalenie vedenia jednoducho zaznamená.

Liečba milgammou ® N je bezpečná, prípravok na rozdiel od klasického tiamínu nezanecháva telesný zápach a nespôsobuje zápchu

Novinkou vo vyšetrovaní porúch periférnej inervácie je nová objektívna metóda, a to chemická metóda stanovenia poruchy tej časti nervov, ktoré inervujú kožné žliazky. Tie majú na starosti „obranu“ kože (tvorbu potu a kožného mazu) a zabezpečujú jej pružnosť, hebkosť, ničenie choroboplodných zárodkov a odplavovanie škodlivín. Nervy sa poškodzujú už vo včasných štádiách cukrovky a porucha ich funkcie je zásadnou príčinou vzniku kožných vredov a tzv. diabetickej nohy (jej podstatou je odumretie kože, podkožia, svalstva a kostí; býva najčastejšou príčinou amputácie na dolných končatinách u nás).

Táto diagnostická metóda využíva farebnú chemickú reakciu potu s indikátorom (soľ kobaltu). Predáva sa vo forme náplasti, ktorá sa jednoducho nalepí na kožu spodnej časti chodidla a pacient si môže vykonať túto kontrolu aj sám v rámci prevencie.

Nervy si pýtajú „béčko“

Všetky bunky v tele diabetika sú vystavené zvýšenej hladine cukru. Výsledkom látkovej premeny sú potom nebezpečné voľné radikály, spúšťače mnohých zložitých reakcií, počas ktorých sa tvoria ďalšie škodliviny. Existuje látka, čo je schopná blokovať takéto neželané reakcie v bunkách. Je to benfotiamín, ktorý dokáže aktivovať tzv. očistný enzým, premieňajúci spomínané nežiaduce látky na neškodné.

Benfotiamín nie je nič viac a nič menej ako vitamín B. Nie však celkom obyčajný vitamín B – ide o derivát vo vode rozpustného vitamínu B, ktorý sa na rozdiel od neho rozpúšťa v tuku. Zistilo sa, že pacientom s cukrovkou sa cez obličky vo zvýšenom množstve vylučuje vitamín B, a jeho spotreba je teda vyššia. Nízka hladina vitamínov B vyplýva z povahy ochorenia.

Cukrovkári by všeobecne mali prijímať vyššie množstvá vitamínu B a vzhľadom na vlastnosti benfotiamínu by mali siahnuť po prípravku s jeho obsahom. Takým je milgamma® N z indikačnej skupiny vitamínov. Zlepšuje mnohé príznaky diabetickej polyneuropatie, napr. vibračnú citlivosť alebo rýchlosť vedenia nervového vzruchu.

Kapsuly milgammy N zmierňujú bolestivosť, čo prirodzene vedie ku zvýšeniu kvality života. Liečba milgammou N je bezpečná, prípravok na rozdiel od klasického tiamínu nezanecháva telesný zápach a nespôsobuje zápchu. Užíva sa jedna kapsula 3 – 4-krát denne, dávkovanie usmerní lekár, s ktorým je vhodné začatie podpornej liečby konzultovať. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov