Diklofenak sodný

Indikácia: Liečba bolestivých syndrómov chrbtice a iné.

Dávkovanie a spôsob podávania: Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.

Kombinovaná liečba diklofenak + vitamíny skupiny B v liečbe pacientov s akútnym lumbo-ischialgickým syndrómom2:

  • pridanie vysokých dávok vitamínov (B1 + B6 + B12) k diklofenaku má synergický antalgický účinok a skracuje potrebnú dobu liečby
Počet pacientov s veľmi silnou až neznesiteľnou bolesťou po 3. a 7. dňoch liečby
  • o viac ako 11 zo 100 pacientov dosiahne pri kombinovanej liečbe výraznú úľavu po 7 dňoch liečby skôr ako pri monoterapii diklofenakom samotným
  • pridanie vitamínov (B1 + B6 + B12) k základnej liečbe diklofenakom po dobu 7 dní o 11,3 % viac pacientom úplne eliminovalo alebo urobilo znesiteľnou pôvodne neznesiteľnú resp. veľmi silnú bolesť, p = 0,05 (pre rozdiel medzi skupinami v monoterapii vs kombinovaná liečba)

Súbor 376 pacientov v dvojito zaslepenej, multicentrickej a randomizovanej štúdií s trvaním liečby mac. 2 týždne.

DTD max pre B1: 300mg a B12: 1,5 mg, diklofenak: 150 mg

Literatúra: 1. SPC Voltaren 50, www.sukl.sk, 7.10.2011. 2. Bruggemann G et al.: Ergebnisse einer Deppelblindprufung Diclofenac + Vitamin B1, B6, B12 vs Diclofenac bei Patienten mit akuten Beschwerden im lendenwirbelsaulenbereich. Klin Wochenschr, 1990, 68: 116-120. 3. SPC milgamma N, www.sukl.sk, 7.10.2011.

Pred predpísaním, odporúčaním lieku si prečítajte, prosím, Súhrn charakteristických vlastností lieku!  

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov