milgamma®N

benfotiamín - 40 mg + vitamín B6 - 90 mg+ vitamín B12 - 250 µg

 

milgamma® N, ktorá obsahuje prospešné vitamíny skupiny B slúži ako všeobecná prevencia.

Dávkovanie a spôsob podávania

Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 (jedna) kapsula 3 – 4-krát denne. V ľahších prípadoch a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať 1 - 2 kapsuly denne. Kapsula sa má prehltnúť celá po jedle s malým množstvom tekutiny. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

milgamma®

benfotiamín -50 mg + vitamín B12 - 250 µg

Milgamma je liek, ktorý obsahuje účinné látky benfotiamín (derivát vitamínu B1) a kyanokobalamín (vitamín B12).

Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčaná dávka je 1 obalená tableta užívaná 4-krát denne. Obalenú tabletu pri užívaní nerozhryzujte. V ľahších prípadoch alebo v rekovalescencii je dostačujúca dávka 1 až 2 obalené tablety denne. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!