Vysoký krvný tlak

zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia) je najbežnejšie diagnostikované chronické ochorenie. Pri meraní tlaku krvi (TK) si pacient nameria systolický („vrchný”) TK > 140 mmHg a/alebo diastolický („dolný“ TK > 90 mmHg).

Už samotná diagnostika vysokého krvného tlaku nie je ľahká, pretože vysoký krvný tlak spočiatku „nebolí“ a nemá špecifické príznaky. Pacient, ktorý má vyššie hodnoty tlaku krvi, môže byť fyzicky menej výkonný, skôr sa unaví, občas máva bolesti hlavy, niekedy mu tečie krv z nosa. Niekto môže pociťovať búšenie srdca alebo silnejšie srdcové údery, iný zas má menej kvalitný spánok.

 

Konštatovanie vyšších hodnôt TK nie je samoúčelné.           V dôsledku pôsobenia zvýšeného tlaku krvi sa poškodzujú viaceré životne dôležité orgány – srdce, obličky, mozog, oči... Vplyvom vysokého krvného tlaku dochádza k rozvoju tzv. zväčšeného srdca, k náchylnosti na poruchy srdcového rytmu a neliečený vysoký tlak krvi môže viesť až ku zlyhaniu srdca. Taktiež môžu byť poškodené obličky s prechodom až do zlyhania ich funkcie a nutnosťou hemodialýzy, na ktorú musí pacient dochádzať trvale a pravidelne. Pri poškodení mozgu nastáva zhoršenie mozgových funkcií, zhoršovanie pamäti, je vyššia náchylnosť na vznik cievnej mozgovej príhody (porážky) a na poškodenie očí, pričom môže dôjsť až k strate zraku. Takto by sme mohli vymenovať viaceré orgánové systémy. Preto je dôležité artériovú hypertenziu včas diagnostikovať (pravidelným meraním TK) a najmä včas ju liečiť.

 

Vysoký krvný tlak je typickým civilizačným ochorením. Trpí ním viac ako 20 % dospelej populácie v rozvinutých krajinách: 50 % ľudí vo veku > 55 rokov, až 80 % ľudí vo veku > 65 rokov. Hodnota krvného tlaku narastá s vekom, avšak stúpa v súčinnosti s nepriaznivými faktormi; tie môžu byť ovplyvniteľné (nadváha, nedostatok pohybu, stres, fajčenie, veľa soli v potrave) alebo i neovplyvniteľné (rodinná náchylnosť, pokročilý vek, mužské pohlavie). U malej časti pacientov (asi 5 %) je vysoký krvný tlak sekundárnym ochorením v dôsledku ochorenia obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, resp. užívania niektorých liekov.

 V záujme predchádzať komplikáciám vysokého krvného tlaku je potrebné pravidelne merať krvný tlak či už doma, alebo v ambulancii lekára. Tento úkon nie je nepríjemný. Je však dôležité pri meraní tlaku dodržiavať niekoľko zásad. Prvou je dobrý tlakomer – výhodné sú tie, ktoré merajú TK na ramene, nie na zápästí. V závislosti od hmotnosti pacienta je potrebné mať tlakomer so správnou šírkou manžety. Hodnoty TK v priebehu dňa kolíšu, preto pri jeho meraní je dobré zaznamenať si presný čas merania.

            Normálne hodnoty tlaku krvi sú nižšie než 140/90 mmHg.

            Optimálny tlak krvi je nižší než 120/80 mmHg).

 

Pri zistení vysokého krvného tlaku

     navštívte lekára

     dodržiavajte liečebný režim

     dodržiavajte predpísanú diétu.

 

Dôležitým a prvým krokom sú režimové opatrenia: upraviť spôsob života a najmä životosprávu (redukcia telesnej hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, správne stravovacie návyky, nefajčiť a upraviť spánkovú hygienu). Na liečbu artériovej hypertenzie máme v súčasnosti k dispozícii viaceré skupiny liekov, v každej z nich je niekoľko prípravkov. Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi „ušitá na mieru“. 

            Je dobré si pripomenúť, že magnézium (horčík) spolu s vápnikom a draslíkom sa podieľa na regulácii hodnôt tlaku krvi. V rozsiahlych štúdiách, ktoré sledovali pôsobenie prípravkov magnézia, sa potvrdilo, že pri ich užívaní klesajú hodnoty krvného tlaku. Je to tak nielen u pacientov vyššieho veku; aj u mladších osôb s vysokým krvným tlakom bol dokázaný priaznivý vplyv magnéziumorotátu na pokles výskytu búšenia srdca a na zlepšenie kvality spánku. Magnézium pomáha normalizovať napätie cievnej steny, čo sa prejavuje zlepšením hodnôt krvného tlaku.

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne.Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak krvný tlak

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Stolárska 35
831 06  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
Fax: +421 (2) 44 88 05 71
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk