Tetánia

Aplikovanie lieku Magnerot® vedie k ústupu ťažkostí spojených s tetanický syndróm.
zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Tetánia alebo tetanický syndróm je syndróm zvýšenej nervovo-svalovej dráždivosti, pričom okrem nervovo-svalových príznakov sú u pacientov takmer vždy prítomné aj prejavy zvýšenej dráždivosti centrálneho nervového systému a často aj príznaky zo strany kardiovaskulárneho (srdcovo-cievneho) a gastrointestinálneho (žalúdočno-črevného) systému. 

Tetanický syndróm je najčastejším klinickým prejavom nedostatku magnézia v organizme. Odhaduje sa, že až 10 % populácie trpí príznakmi tetánie.

Magnézium je najdôležitejším regulátorom činnosti buniek centrálneho a periférneho nervového systému a nervovo-svalového spojenia. Pri nedostatku magnézia vzniká stav nadmernej dráždivosti týchto štruktúr s množstvom rôznych klinických prejavov. 

Najzávažnejším prejavom tetánie je tetanický záchvat. Ten prichádza spravidla náhle nešpecifickým pocitom nevoľnosti a úzkosti. Následne sa dostavia pocity tŕpnutia, mravčenia či brnenia v rukách a nohách alebo aj v oblasti tváre, najmä pier. Vrcholom tetanického záchvatu môžu byť kŕče v rukách alebo chodidlách až charakteru nepríjemného vykrúcania. Vedomie pacienta je neporušené a často je prítomná hyperventilácia – úsilné, nadmerné, hlboké a rýchle dýchanie.

Uvedený stav sprevádza úzkosť a strach a je časným dôvodom pre privolanie lekárskej pomoci. Podanie magnézia alebo anxiolytika (lieku proti úzkosti) vedie k rýchlemu ústupu ťažkostí.

Pacienti majú však ťažkosti aj v období mimo týchto tetanických záchvatov. Predovšetkým ide o príznaky neurologické a psychiatrické.

Typickým príznakom je zvýšené svalové napätie, najmä v oblasti tvárového a šijového svalstva a svalové kŕče v rukách i nohách. Často sú pri zvýšenom svalovom napätí prítomné aj mimovôľové svalové zášklby v oblasti tváre, trupu či končatín. Svalové kŕče sa pociťujú bolestivo. Pre zvýšený sklon ku kŕčom niekedy hovoríme aj o spazmofilnej neuropatii. Takíto pacienti majú súčasne nižší prah vnímania bolesti (čiže zvýšenú citlivosť na bolesť), a teda bolesť horšie znášajú. Najčastejšie sa pritom sťažujú na bolesti hlavy a chrbtice. Veľmi príznačné sú aj nepríjemné až obťažujúce pocity tŕpnutia, mravčenia či brnenia v oblasti tváre a končatín.

Z ďalších príznakov môžu byť prítomné náhle vznikajúce pocity nevoľnosti až pocity na odpadnutie ako aj celková slabosť, nevýkonnosť a únava. Z psychiatrických príznakov je najčastejšia nespavosť, pocit vnútorného chvenia, podráždenosť, nesústredenosť, psychický nepokoj, úzkosť a bezdôvodný strach.

Niekedy sa vyskytujú príznaky gastroenterologické (súvisiace so zažívaním), ako je pocit zovretia v hrdle až pocit cudzieho predmetu v krku, kŕče v bruchu, hnačky, pocity na vracanie a sťažené trávenie. Z kardiologických príznakov ide najčastejšie o pocit tlaku za hrudnou kosťou, pocit nepravidelnosti srdcového rytmu, ktorý pacienti opisujú ako pocit búšenia srdca či vynechávania srdcovej činnosti.

Keďže prejavy tetánie sú mnohotvárne a nešpecifické, vzniká niekedy otázka, komu takýto pacient vlastne patrí, a preto sa odosiela k neurológovi, psychiatrovi, internistovi, kardiológovi či gastroenterológovi. Pacient tak často absolvuje návštevu u viacerých špecialistov, podrobí sa mnohým vyšetreniam, no výsledky všetkých vyšetrení sú v norme. Pritom naozaj trpí zdravotnými ťažkosťami, ale cíti sa ako otravný pacient, simulant či hysterik.

V diagnostike tetánie má základnú úlohu elektromyografické vyšetrenie (EMG) a základom liečby je doplnenie magnézia. Užívanie magnézia (horčík) však musí byť dostatočne dlhé – niekoľko týždňov až mesiacov. Pri nedostatočnom účinku tejto liečby sa pridávajú špeciálne lieky na ovplyvnenie nervovej dráždivosti, ako sú anxiolytiká (lieky proti úzkosti), antidepresíva (lieky proti depresii) či antikonvulzíva (lieky proti kŕčom).

Autor článku: MUDr. Milan Grofik


Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot®, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov