Bolesť hlavy

Magnerot® - účinný liek v boji proti migrénam.
zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Najčastejším typom bolesti hlavy sú bolesti, pri ktorých sa nezistí žiadne štrukturálne poškodenie mozgu (pomocou vyšetrenia mozgu počítačovou tomografiou /CT/ alebo magnetickou rezonanciou /MR/) ani iné celkové ochorenie. Vtedy hovoríme o primárnej alebo funkčnej bolesti hlavy, ktorou trpí asi 20 % populácie. Najčastejšie ide o migrénu a na druhom mieste výskytu je takzvaná tenzná bolesť hlavy.

 Príčinou tejto primárnej bolesti hlavy je porucha neuroregulačných funkcií, v ktorých hrá magnézium veľmi dôležitú úlohu neuroregulátora. Magnézium (horčík) zabraňuje vazospazmom (cievnym sťahom), zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek, stabilizuje membrány (povrchové obaly) nervových buniek, ovplyvňuje rôzne receptory v mozgu, tvorbu a uvoľňovanie viacerých cievnych a zápalových látok v mozgu a neurotransmitterov (chemických prenášačov nervových impulzov). Všetky tu uvedené mechanizmy sa uplatňujú pri vzniku migrény.

Je dokázané, že ľudia, ktorí trpia migrénami, majú jednak nižšiu hladinu magnézia v krvi počas akútneho ataku migrény, a jednak aj nižšie hodnoty koncentrácie vnútrobunkového magnézia v porovnaní so zdravými jedincami. Doplnenie magnézia u pacientov s migrénami vedie k poklesu výskytu a intenzity migrén. Niektoré odborné práce potvrdzujú účinnosť magnézia aj na tenznú bolesť hlavy, keď pri dlhodobej (minimálne 3-mesačnej) liečbe magnéziom dochádza k výraznému poklesu výskytu a intenzity bolesti a k redukcii užívania liekov proti bolesti.

Migréna sa prejavuje ako záchvatovitá bolesť hlavy, najčastejšie pulzujúceho charakteru. Trpí ňou asi 4 % mužov a 16 % žien. Atak migrény trvá 4 až 72 hodín. Medzi záchvatmi pacient spravidla nemá žiadne zdravotné ťažkosti. Bolesť často postihuje jednu polovicu hlavy, u väčšiny pacientov pritom strany strieda. Typické je zvýrazňovanie bolesti na rôzne zmyslové podnety – hluk, svetlo, vône, zápachy. Migrenici mávajú počas bolesti odpor k jedlu, pocit na vracanie a často vracajú, čo spravidla prichádza na vrchole bolesti hlavy a obvykle následne prináša úľavu.

U väčšiny pacientov záchvat migrény vyprovokuje kombinácia viacerých faktorov. Uplatňujú sa stres (alebo paradoxne úľava po strese), nepravidelná  strava, hlad, niektoré druhy potravín (víno, čokoláda, zrelé syry), nadmerná fyzická vyčerpanosť, nedostatok či naopak nadmiera spánku. 

 Existujú dva základné typy migrény:

  1. Migréna s aurou: asi 20 % pacientov s migrénou máva pred záchvatom migrény auru (predzvesť). Najčastejšie ide o zrakovú auru – prechodnú, čiastočnú stratu zraku alebo iné zrakové prejavy (napr. iskrenie pred očami).   
  2. Migréna bez aury (tzv. bežná migréna) – máva ju 80 % pacientov s migrénou. 

 

 U žien majú pri vzniku migrény dôležitú úlohu aj hormonálne vplyvy, najmä menštruácia.

Pri menštruačnej migréne mávajú pacientky záchvaty v období 1. deň pred začiatkom menštruácie až do 4. dňa po jej začatí. Aj pri menštruačnej migréne má magnézium (horčík)  preventívny účinok.

Tenzná bolesť hlavy je po migréne druhým najčastejším typom bolesti hlavy. Vyskytuje sa ako epizodická (záchvatová) a chronická (trvalá) forma. Pri jej vzniku sa uplatňujú viaceré faktory. Sú to jednak periférne mechanizmy, najmä bolestivé napätie svalov upínajúcich sa na lebku, jednak centrálne mechanizmy, predovšetkým znížený prah pre vnímanie bolesti. Často ide o depresívnych pacientov alebo pacientov vystavených dlhodobým stresovým situáciám v rodine, škole alebo v práci. Pacienti majú pocit obojstranného bolestivého difúzneho napätia hlavy, často vo forme „sťahujúcej čiapky či obruče na hlave“.  

Diferenciálna diagnostika bolesti hlavy je v rukách neurológa, pričom sú potrebné ďalšie pomocné vyšetrenia, ako je vyšetrenie mozgu CT (počítačovou tomografiou) alebo MR (magnetickou rezonanciou), vyšetrenie EEG (elektroencefalografické), vyšetrenie krčnej chrbtice a ďalšie.

Autor článku: MUDr. Milan Grofik

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov