Náhle cievne mozgové príhody

zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Náhle cievne mozgové príhody (ľudovo označované ako mozgová porážka alebo mŕtvica) sú najčastejšou príčinou trvalej invalidity a treťou najčastejšou príčinou smrti. Z hľadiska príčiny vzniku ich môžeme rozdeliť na:

  • ischemické – podmienené znížením prietoku krvi do mozgu 
  • hemoragické – zapríčinené krvácaním do mozgu.

Príznaky mozgovej príhody závisia od toho, ktorá časť mozgu je postihnutá. Najčastejšie ide o náhle vzniknuté bezvedomie, poruchu reči, poruchu citlivosti na polovici tela, oslabenie pravých alebo ľavých končatín či náhly stav dezorientácie. 

Magnézium (horčík) má dôležitú úlohu v prevencii vzniku ischemickej mozgovej príhody ako i v akútnej fáze už vzniknutej mozgovej príhody.

Čo sa týka prevencie mozgových príhod, je známe, že nízka hladina magnézia (horčík) zvyšuje riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody. Naopak, zvýšenie príjmu magnézia už o 100 mg denne znižuje riziko vzniku ischemickej mozgovej príhody asi o 8 %. Nezanedbateľný je aj fakt, že medzi najdôležitejšie rizikové faktory vzniku ischemickej mozgovej príhody patrí hypertenzia (vysoký krvný tlak), diabetes mellitus (cukrovka) a ateroskleróza (zúženie priesvitu ciev), pričom nedostatok magnézia zohráva významnú úlohu pri vzniku všetkých uvedených rizikových faktorov mozgových príhod.

Všeobecne možno povedať, že magnézium rozširuje mozgové cievy, čím zlepšuje zásobenie mozgu krvou kyslíkom a ďalšími živinami.

Magnézium zohráva dôležitú úlohu aj v akútnom štádiu, keď ischemická mozgová príhoda už vznikla. Nízka hladina magnézia sa podieľa na zväčšení rozsahu ischemického poškodenia mozgu, a naopak, vyššia hladina magnézia pri mozgovej ischémii (nedokrvení mozgu) urýchľuje obnovu energetickej rovnováhy, a tak po prekonaní mozgovej príhody priaznivo vplýva na výsledný funkčný stav (mieru trvalého následku).

Autor článku: MUDr. Milan Grofik

Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

mozgová príhoda mozgová príhoda mozgová príhoda mozgová príhoda mozgová príhoda mozgová príhoda mozgová príhoda mozgová príhoda mozgová príhoda mozgová príhoda mozgová príhoda 

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Stolárska 35
831 06  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
Fax: +421 (2) 44 88 05 71
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk