Vysoký krvný tlak

Zníženie krvného tlaku pomocou lieku Magnerot
zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia) je najbežnejšie diagnostikované chronické ochorenie. Pri meraní tlaku krvi (TK) si pacient nameria systolický („vrchný”) TK > 140 mmHg a/alebo diastolický („dolný“ TK > 90 mmHg).

Už samotná diagnostika vysokého krvného tlaku nie je ľahká, pretože vysoký krvný tlak spočiatku „nebolí“ a nemá špecifické príznaky. Pacient, ktorý má vyššie hodnoty tlaku krvi, môže byť fyzicky menej výkonný, skôr sa unaví, občas máva bolesti hlavy, niekedy mu tečie krv z nosa. Niekto môže pociťovať búšenie srdca alebo silnejšie srdcové údery, iný zas má menej kvalitný spánok.

 

Konštatovanie vyšších hodnôt TK nie je samoúčelné. V dôsledku pôsobenia zvýšeného tlaku krvi sa poškodzujú viaceré životne dôležité orgány – srdce, obličky, mozog, oči... Vplyvom vysokého krvného tlaku dochádza k rozvoju tzv. zväčšeného srdca, k náchylnosti na poruchy srdcového rytmu a neliečený vysoký tlak krvi môže viesť až ku zlyhaniu srdca. Taktiež môžu byť poškodené obličky s prechodom až do zlyhania ich funkcie a nutnosťou hemodialýzy, na ktorú musí pacient dochádzať trvale a pravidelne. Pri poškodení mozgu nastáva zhoršenie mozgových funkcií, zhoršovanie pamäti, je vyššia náchylnosť na vznik cievnej mozgovej príhody (porážky) a na poškodenie očí, pričom môže dôjsť až k strate zraku. Takto by sme mohli vymenovať viaceré orgánové systémy. Preto je dôležité artériovú hypertenziu včas diagnostikovať (pravidelným meraním TK) a najmä včas ju liečiť.

 

Vysoký krvný tlak je typickým civilizačným ochorením. Trpí ním viac ako 20 % dospelej populácie v rozvinutých krajinách: 50 % ľudí vo veku > 55 rokov, až 80 % ľudí vo veku > 65 rokov. Hodnota krvného tlaku narastá s vekom, avšak stúpa v súčinnosti s nepriaznivými faktormi; tie môžu byť ovplyvniteľné (nadváha, nedostatok pohybu, stres, fajčenie, veľa soli v potrave) alebo i neovplyvniteľné (rodinná náchylnosť, pokročilý vek, mužské pohlavie). U malej časti pacientov (asi 5 %) je vysoký krvný tlak sekundárnym ochorením v dôsledku ochorenia obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, resp. užívania niektorých liekov.

V záujme predchádzať komplikáciám vysokého krvného tlaku je potrebné pravidelne merať krvný tlak či už doma, alebo v ambulancii lekára. Tento úkon nie je nepríjemný. Je však dôležité pri meraní tlaku dodržiavať niekoľko zásad. Prvou je dobrý tlakomer – výhodné sú tie, ktoré merajú TK na ramene, nie na zápästí. V závislosti od hmotnosti pacienta je potrebné mať tlakomer so správnou šírkou manžety. Hodnoty TK v priebehu dňa kolíšu, preto pri jeho meraní je dobré zaznamenať si presný čas merania.

 

Normálne hodnoty tlaku krvi sú nižšie než 140/90 mmHg.

Optimálny tlak krvi je nižší než 120/80 mmHg).

 

Pri zistení vysokého krvného tlaku

 

  • navštívte lekára
  •  dodržiavajte liečebný režim
  • dodržiavajte predpísanú diétu.

Dôležitým a prvým krokom sú režimové opatrenia: upraviť spôsob života a najmä životosprávu (redukcia telesnej hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, správne stravovacie návyky, nefajčiť a upraviť spánkovú hygienu). Na liečbu artériovej hypertenzie máme v súčasnosti k dispozícii viaceré skupiny liekov, v každej z nich je niekoľko prípravkov. Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi „ušitá na mieru“. 

 

Je dobré si pripomenúť, že magnézium (horčík) spolu s vápnikom a draslíkom sa podieľa na regulácii hodnôt tlaku krvi. V rozsiahlych štúdiách, ktoré sledovali pôsobenie prípravkov magnézia, sa potvrdilo, že pri ich užívaní klesajú hodnoty krvného tlaku. Je to tak nielen u pacientov vyššieho veku; aj u mladších osôb s vysokým krvným tlakom bol dokázaný priaznivý vplyv magnéziumorotátu na pokles výskytu búšenia srdca a na zlepšenie kvality spánku. Magnézium pomáha normalizovať napätie cievnej steny, čo sa prejavuje zlepšením hodnôt krvného tlaku.

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot®, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne.Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov