Prolaps mitrálnej chlopne

Na bližšie objasnenie uvedenej diagnózy je potrebné trocha zopakovať anatómiu srdca. Ľudské srdce sa skladá zo štyroch oddielov: pravej predsiene, pravej komory, ľavej predsiene a ľavej komory. Medzi jednotlivými srdcovými oddielmi sa nachádzajú chlopne. Práve medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou sa nachádza tzv. mitrálna chlopňa, ktorá má dva cípy. Úplne zdravá a funkčná chlopňa sa v systole oboma cípmi úplne uzatvára a pri kontrakcii ľavej komory sa žiadna krv nemôže vrátiť do ľavej predsiene.

Pri prolapse cípu mitrálnej chlopne buď predný, ale častejšie zadný cíp v systole čiastočne prepadá do ľavej predsiene a mitrálna chlopňa sa úplne neuzatvorí. Následkom toho vznikajú podmienky na to, že pri kontrakcii ľavej komory sa určité množstvo krvi vráti späť do ľavej predsiene. Pri určitom stupni nedovieravosti (insuficiencie) mitrálnej chlopne vzniká regurgitácia (spätný tok) krvi. Aj malé a klinicky nevýznamné prolapsy mitrálnej chlopne vieme dnes veľmi dobre diagnostikovať echokardiografickým vyšetrením. Čím väčšmi prepadá cíp mitrálnej chlopne do predsiene, tým horšie chlopňa prilieha a väčšie množstvo krvi sa vracia (regurgituje) do ľavej predsiene srdca. Tento stav môže progredovať. Objem navrátenej krvi kvantifikujeme a na základe kvantifikácie je potrebné echokardiografické sledovanie pacientov v určitých časových intervaloch. Príčin prolapsu cípu mitrálnej chlopne je viacero, môžu to byť vrodené príčiny, degeneratívne zmeny v dôsledku veku či zápalové zmeny.

Klinicky sa prolaps cípu mitrálnej chlopne veľmi často prejavuje búšením srdca, pocitom nepravidelnej činnosti srdca, strachom a úzkosťou. V diagnostike uvedenej diagnózy je teda potrebné nielen echokardiografické vyšetrenie, ale i elektrokardiografické (EKG). Pri záchyte mimoriadnych sťahov srdca hovoríme o extrasystole komorovej, ak vzniká vyššie od úrovne komôr, tak o supraventrikulárnej. V liečbe uvedených porúch rytmu sme väčšinou za konzervatívny postup. Veľmi dobré klinické skúsenosti sú však s použitím magnéziumorotátu, kde došlo k zmierneniu arytmií a k nižšiemu výskytu extrasystol u sledovaných pacientov.

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov