Pacienti po aortokoronárnom bypasse

Pacient po kardiochirurgickej operácii – revaskularizácii myokardu (po nasadení aortokoronárneho bypassu čiže premostenia medzi srdcovnicou a tepnou) – musí naďalej užívať lieky na ovplyvnenie činnosti srdca, a to doživotne. Ide o štandardné skupiny liekov, ako sa uvádzajú v odporúčaniach. Okrem nich je pre pacientov prospešná i prídavná liečba magnéziumorotátom. Ukázalo sa, že jeho pridanie k štandardnej liečbe vedie k zlepšeniu tolerancie námahy, čo bolo overené záťažovým testom. Navyše sa u pacientov po užívaní magnéziumorotátu zriedkavejšie vyskytovali komorové extrasystoly.

 

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov