Koronárna choroba srdca

Zlepšite energetický metabolizmus svojho srdcového svalu s pomocou lieku Magnerot.
zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Srdcový sval je zásobený krvou tzv. koronárnymi (vencovitými) tepnami. Následkom ich zúženia sklerotickými plátmi (tukovými vrstvami na stene cievy) dochádza k nerovnováhe medzi ponukou nedostatočne okysličenej krvi  a potrebou srdca zabezpečovať krvný obeh dostatočne okysličenou  krvou. V dôsledku uvedenej nerovnováhy teda dochádza k nedokrveniu srdcového svalu. Typickým prejavom takéhoto nedokrvenia je bolesť s pocitom tlaku na hrudníku, ktorá sa odborne nazýva angina pectoris. Typická angina pectoris má určité dané charakteristiky: je zvieravá až pálivá, lokalizovaná na ľavej strane hrudníka, najčastejšie vyvolaná záťažou alebo emočným stresom a odznieva v pokoji alebo po užití nitroglycerínu. V závislosti od štádia ochorenia koronárnych ciev sa môže vyskytovať s rôznou frekvenciou od raz do mesiaca až po 5 – 6-krát denne. Jej častý výskyt nielen výrazne znižuje kvalitu života, ale prakticky znemožňuje zapájanie sa do bežného života.

Na diagnostiku koronárnej choroby srdca je potrebné navštíviť internistu alebo kardiológa, ktorý vykoná niekoľko vyšetrení nad rámec bežných: elektrokardiografický záznam (EKG), krvné odbery, echokardiografické vyšetrenie až po špecializované vyšetrenia: počítačová tomografia (CT) srdca, koronarografické vyšetrenie (zobrazenie vencovitých tepien).

Na vzniku anginy pectoris sa podieľajú už spomínané sklerotické pláty na koronárnych tepnách, ale dôležitú úlohu tu zohráva aj metabolizmus srdcového svalu. Pri nízkom energetickom metabolizme sa zvýrazňujú ťažkosti pacienta. Na zlepšenie energetického metabolizmu srdcového svalu má pozitívny vplyv vyšší príjem magnéziumorotátu. Po zvýšení jeho príjmu dochádza k zlepšeniu tolerancie námahy aj k zlepšeniu kvality života. Uvedené fakty boli už opakovane overené v klinických súboroch pacientov.

Na liečbu pacientov s koronárnou chorobou srdca sú vypracované štandardné liečebné postupy, ktoré zohľadňujú jednak prognózu pacienta a jednak jeho symptomatológiu. V liečbe týchto pacientov má svoje pevné miesto farmakoterapia (lieky) ako i intervenčné postupy (implantácia stentov, kardiochirurgické riešenie).

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

 

Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot®, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov