Kardiovaskulárna prevencia

Kardiovaskulárna prevencia s liekom Magnerot®.
zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Vo všeobecnosti je dobre známe, že najčastejšou príčinou úmrtnosti sú práve kardiovaskulárne (srdcovo-cievne) ochorenia. K nim patrí vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, zlyhanie srdca, cievna mozgová príhoda (porážka), periférne artériové ochorenie dolných končatín. Uvedené diagnózy sú vážnou komplikáciou nielen pre samotného pacienta, keďže je výrazne obmedzovaný (invalidizovaný) v bežnom živote a vyžaduje trvalú starostlivosť inej osoby, ale predstavujú komplikáciu i pre jeho blízkych a príbuzných; v neposlednom rade spomínané ochorenia znamenajú aj finančnú záťaž. Aby k uvedeným komplikáciám nedochádzalo, je potrebné dodržiavať určité preventívne opatrenia: nefajčiť, odstrániť stres zo svojho života, mať dostatok pohybu, správne stravovacie návyky, udržiavať dobrú hladinu cholesterolu, optimálne hodnoty krvného tlaku. Ukázalo sa, že k vzniku srdcovo-cievnych komplikácií môže viesť i nízka hladina magnézia. Aj u zdravých osôb zaznamenávame jeho nízke hodnoty. U chorých k nedostatku magnézia často dochádza v dôsledku napríklad jeho zvýšených strát (pri ochoreniach obličiek) alebo jeho nedostatočného príjmu. V rámci sledovania veľkých populácií pacientov sa dokázalo, že vyšší príjem magnézia je spojený s nižším rizikom vysokého krvného tlaku, mozgovej príhody a koronárnej choroby srdca.

 

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

 

 

Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne.Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov