Fyzická aktivita, športovanie

Užívanie magnerotu znižuje svalové napätie, trasľavosť (chvenie), kŕče a vnímanie bolesti.
zdroj foto: fotobanka Thinkstock

V súvislosti s pravidelnými športovými súťažami  sa azda zvýši povedomie a potreba populácie športovať. Samozrejme, nie všetci môžu športovať vrcholovo. Určite cieľom športovania je pravidelná fyzická aktivita, postupné zvyšovanie a neskôr udržiavanie telesnej výkonnosti v závislosti od veku a diagnózy pacienta.

 

Pri športovaní sa však okrem bežnej aktivity môžeme dostať do kontaktu i s rôznymi látkami zvyšujúcimi výkonnosť. Niektoré sú povolené, ale z lekárskeho hľadiska nie sú príliš žiaduce. Pri nesprávnom užívaní môžu viesť k poškodeniu srdca, vzniku porúch srdcového rytmu, poškodeniu obličiek alebo svalov.

 

Aj v tejto oblasti sa pozoruje priaznivý vplyv magnézia na športovú výkonnosť. A dokonca, užívanie magnéziumorotátu znižuje negatívny vplyv nadmernej fyzickej aktivity na organizmus. Magnézium je dôležitý regulátor nervovo-svalového prenosu, v dôsledku čoho užívanie magnézia znižuje svalové napätie, trasľavosť (chvenie), kŕče a vnímanie bolesti.    

 

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

 

 

Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot®, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov