Diabetes mellitus – cukrovka

Diabetes mellitus – cukrovka je chronické progredujúce ochorenie spôsobené poruchou metabolizmu cukru v tele. Cukrovka má viacero príčin, najjednoduchšie vysvetlenie je, že vzniká v dôsledku jednej alebo viacerých porúch:

  • znížená produkcia inzulínu v pankrease (podžalúdkovej žľaze)
  • pankreas produkuje inzulín v nesprávnom čase
  • nefunkčnosť inzulínu v organizme.

Pri uvedených poruchách sa zvyšuje hladina cukru v krvi, pričom po každom jedle hladina ešte stúpa. Zvýšená hladina cukru v krvi nespôsobuje citeľné ťažkosti, preto nemusí byť rozpoznaná hneď od začiatku ochorenia. Vysoká hladina cukru v krvi poškodzuje cievy, nervové zakončenia a orgány v tele, čo vedie k závažným rizikám a komplikáciám ochorenia. Pacienti s cukrovkou majú niekoľkonásobne vyššie riziko vzniku srdcového infarktu, mozgovej príhody, poškodenia obličiek, očí a dolných končatín. Rozoznávame dva základné, najčastejšie sa vyskytujúce typy tejto choroby: diabetes mellitus 1. typu a diabetes mellitus 2. typu. Celkovo cukrovka postihuje až 6,4 % populácie. Počet ľudí s cukrovkou však neustále narastá aj v dôsledku epidémie obezity.

Pacient so známou cukrovkou patrí do starostlivosti diabetológa, ktorý mu v závislosti od typu a štádia ochorenia odporučí liečbu (tablety – tzv. perorálne antidiabetiká, inzulín či iné v súčasnosti používané liečivá). Samozrejme, prvým krokom k úspešnej liečbe je úprava životosprávy pacienta: stravovanie (je potrebné, aby pacient rozumel zloženiu stravy a významu jednotlivých skupín živín, aby dokázal svoje jedlo účelne časovo plánovať), pohybová aktivita, eliminovanie stresu, pretože ten zhoršuje cukrovku.

Metabolizmus horčíka a draslíka sa podieľa na regulácii cukru v krvi. Je známe, že nízky príjem horčíka vedie k metabolickým zmenám (so vznikom tzv. inzulínovej rezistencie) a k rozvoju cukrovky 2. typu. Uvedené zmeny sú výraznejšie u obéznych pacientov. V súčasnosti je známe, že použitím niektorých látok vieme oddialiť nástup cukrovky, a tým predchádzať riziku skorého rozvoja jej komplikácií. Magnézium (horčík) zlepšuje metabolizmus cukru a tukov u diabetikov.

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

 

Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot®, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov