Asthma bronchiale

Magnerot® - účinný liek proti astme.
zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Priedušková astma (latinsky asthma bronchiale, nesprávne sa používa aj názov záduch) je chronické ochorenie, ktoré charakterizuje záchvatovitá dýchavičnosť. Dýchavičnosť vzniká na podklade náhleho zúženia priedušiek (bronchospazmu). Záchvaty prieduškovej astmy sprevádza pískanie v dýchacích cestách.

Základnou príčinou prieduškovej astmy je chronický alergický zápal priedušiek, ktorý vedie k hyperreaktivite (nadmernej precitlivenosti) dýchacích ciest na vonkajšie i vnútorné podnety, napr. na chlad, infekcie, emócie a fyzickú námahu.

Prieduškovú astmu v zásade rozdeľujeme na extrinsickú a intrinsickú. Extrinsická astma je podmienená vonkajším prostredím. Intrinsickú astmu spôsobujú vnútorné príčiny, tzn. ide o reakciu priedušiek na nejakú situáciu či neznámy faktor.

Typicky sa astma začína ako niekoľko týždňov trvajúci dráždivý, nepríjemný a suchý kašeľ – nie je liečiteľný žiadnymi antibiotikami ani inými liekmi na potlačenie kašľa. Záchvaty sťaženého dýchania sú spočiatku iba krátke, po chvíli odznejú. Astmu skôr či neskôr sprevádzajú rôzne prejavy alergie. Najčastejšia je u mladých dospelých a detí, ale môže sa vyskytnúť v každom veku.

Typické prejavy astmy je suchý, dráždivý kašeľ, pískanie v hrudníku, sťažené dýchanie, pocit nedostatku kyslíka, výrazná dýchavičnosť (prevažne v noci a ráno, po námahe aj v pokoji), zrýchlené dýchanie, predĺžený výdych.

Počas astmatického záchvatu býva dýchanie veľmi namáhavé, dokonca aj v pokoji. Veľmi často k záchvatu dochádza počas spánku. Stupeň záchvatu môže byť od jednoduchého kašľa s výdychovým piskotom až po masívny atak so zastavením dýchania.

Prejavy astmy možno zmierňovať, no nevieme ju vyliečiť. Podľa štatistík v Austrálii postihuje jedno z piatich detí; predpokladá sa, že v západnej Európe je toto číslo ešte väčšie, pričom ochorenie naberá priam epidemický charakter.

liečbe astmy sa používajú  lieky, ktoré uvoľňujú hladké svaly dýchacích ciest, a lieky pôsobiace preventívne alebo eliminujúce zápal dýchacích ciest. Na akútnu liečbu sa používajú krátkodobo pôsobiace lieky podávané pomocou inhalátora, kortikosteroidy, anticholinergiká, aminofylín a kyslík, ak je to nutné. V akútnej liečbe sa využíva i podanie magnézia do žily, nie v tabletách. Na liečbu chronickej astmy sa podávajú inhalačné kortikosteroidy, prípadne iné lieky. Pri chronickej forme v priebehu akútnej fázy obyčajne nie sú potrebné lieky.

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov