Arytmie

Magnerot® - pomoc v boji s arytmiou.
zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Arytmie alebo poruchy srdcového rytmu sú obrovskou skupinou ochorení. Patria sem bežné, ktoré majú aj zdraví ľudia, až po tie, ktoré sú spojené s ohrozením života a smrťou. Pri diagnostike arytmií zohráva dôležitú úlohu klinické podozrenie; ťažkosti pacienta sa prejavujú ako nepravidelné búšenie srdca, nepravidelný či rýchly tep, pocit vynechávania srdcovej činnosti. Arytmie sa diagnostikujú pomocou záznamu EKG, v prípade, že sa nepodarí arytmiu na bežnom EKG zachytiť, máme k dispozícii dlhodobé monitorovacie systémy: 24-hodinový záznam EKG či dlhodobé záznamníky EKG.

Vnímanie arytmií je veľmi individuálne. Niektorí pacienti vnímajú každý mimoriadny sťah srdca, niektorí nepociťujú ani niekoľkoročné nepravidelné búšenie srdca a arytmia sa u nich zachytí náhodne (napríklad pri predoperačnom vyšetrení).

Liečba arytmií závisí od vyvolávajúceho činiteľa arytmie a tiež od štrukturálneho postihnutia srdca. Inak sa liečia bežné” arytmie, inak ohrozujúce život. Vždy je potrebné liečbu arytmie ponechať na internistu či kardiológa.

Už dlhodobo je známe, že nižšia hladina magnézia v krvi spôsobuje väčšiu náchylnosť pacientov na vznik srdcových arytmií. Vo veľkej štúdii, v ktorej bolo sledovaných 88 375 žien, sa ukázalo, že u pacientok, ktoré majú vyššiu hladinu magnézia v krvi, menej často nastáva náhla srdcová smrť v dôsledku arytmie. Magnézium (horčík) má svoje miesto aj v liečbe srdcových arytmií, a to nielen menej závažných. Je preto vhodné poradiť sa so svojím ošetrujúcim lekárom. Magnézium (horčík) pomáha normalizovať abnormálnu elektrickú aktivitu srdca.

 

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

 

 

Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot®, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov