Predmenštruačný syndróm

Predmenštruačný syndróm (PMS) je súbor cyklicky sa opakujúcich telesných a psychických ťažkostí vyskytujúcich sa v druhej, teda luteálnej fáze u žien s menštruačným cyklom. Jednoznačné príčiny PMS nie sú doposiaľ objasnené. Predpokladá sa, že súvisia so zmenami pomeru estrogénov a progesterónu, s prudkým hormonálnym spádom v druhej fáze menštruačného cyklu, so zvýšenou hladinou prolaktínu a biochemickými zmenami v centrálnom nervovom systéme. Prečo sú len niektoré ženy citlivé na tieto cyklické zmeny, nie je známe.

 

Medzi rizikové faktory vzniku PMS patrí predovšetkým fajčenie a obezita. Ženy, ktoré fajčia, majú 2-krát vyššie riziko vzniku ťažkej formy PMS, a ženy s indexom telesnej hmotnosti („body mass index“) 30 a viac majú 3-krát vyššie riziko PMS ako neobézne ženy. V priebehu života sa s niektorým z príznakov PMS stretne takmer 90 % žien. Približne 20 % žien v reprodukčnom veku uvádza komplex príznakov PMS. U asi 8 % žien sa vyskytuje najťažšia forma. Obvykle sa začína vo veku okolo 20 rokov, no u pomerne veľkej skupiny žien po 35. roku života a môže sa prejavovať až do menopauzy. Príznaky sa môžu začínať súčasne s ovuláciou, teda približne 14. deň menštruačného cyklu, a postupne sa zhoršovať až do nástupu menštruačného krvácania, alebo sa prejavia súčasne s ovuláciou s následnou úľavou a návratom ťažkostí niekoľko dní pred menštruačným krvácaním, prípadne sa vyskytnú len na konci menštruačného cyklu. Typické je bezpríznakové obdobie medzi 5. a 10. dňom menštruačného cyklu. Intenzita príznakov PMS má široké rozpätie, od slabších nepríjemných pocitov až po celkovú ťažobu, nevládnosť vyžadujúcu si krátkodobú práceneschopnosť a primeranú liečbu. Tak je to pri predmenštruačnej dysforickej poruche – najťažšej forme PMS. Stanovenie diagnózy PMS nie je jednoduché, pretože neexistuje žiaden laboratórny test ani konkrétna vyšetrovacia metóda. Je nevyhnutné najskôr vylúčiť inú organickú alebo psychickú príčinu ťažkostí, vykonať gynekologické, endokrinologické, prípadne psychiatrické vyšetrenie. Zároveň pacientka denne hodnotí príznaky počas minimálne dvoch menštruačných cyklov.

 

 

Najčastejšie sa vyskytujúce príznaky predmenštruačného syndrómu:

 

Príznaky

Percentuálny výskyt príznakov u žien s PMS

(%)

zlosť

76

pocit napätia, úzkosti

71

únava

58

poruchy nálady

58

smútok/depresia

54

konflikty s okolím

54

napätie v prsníkoch

54

znížená aktivita

49

podráždenosť

47

znížená schopnosť sústrediť sa

43

 

 

K ďalším príznakom patria bolesti hlavy, poruchy spánku, nafukovanie brucha, tráviace ťažkosti, zvýšená chuť do jedla.

 

Keďže nepoznáme presnú príčinu PMS, neexistuje jednoznačná liečba. Podľa intenzity príznakov sa podávajú antidepresíva a anxiolytiká (lieky na upokojenie), hormonálna liečba a prídavná liečba diuretikami (močopudnými liekmi) a nesteroidovými antiflogistikami (protizápalovými liekmi). Odporúča sa zmena životného štýlu (úprava stravy smerujúca k obmedzeniu zadržiavania tekutín – zníženie príjmu soli, tukov, metylxantínov, ktoré obsahujú káva, čaj a kola, pravidelná fyzická aktivita, primerane dlhý spánok, zákaz fajčenia, abstinencia alkoholu) a užívanie minerálov, predovšetkým magnézia (horčíka). Predpokladá sa, že nedostatok magnézia (horčíka) môže byť jednou z nutričných (výživových) príčin predmenštruačného syndrómu. Štúdie viacerých autorov potvrdili, že magnézium (horčík), podávané ženám s predmenštruačným syndrómom od 15. dňa menštruačného cyklu do spustenia menštruačného krvácania, významne zlepšuje priebeh PMS, potláča najmä psychické emocionálne príznaky, zlepšuje náladu, oslabuje pocit únavy a napätia. Pri užívaní magnézia počas dvoch menštruačných cyklov došlo v priebehu druhého cyklu k zníženiu zadržiavania tekutín, a teda k zníženiu hmotnostného prírastku, napätia v prsníkoch, k potlačeniu pocitu nafúknutého brucha. Jednoznačný vplyv má magnézium na výskyt predmenštruačných migrén a migrén vôbec.

 

Autor článku: MUDr. Andrea Vašková

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov