Magnézium v gynekológii

Magnézium (horčík, Mg) je často nepovšimnutá minerálna látka – elektrolyt, nevyhnutný pre život. Jeho nedostatok v bunkách organizmu sa podieľa na mnohých patologických procesoch a patrí medzi najčastejšie nediagnostikované elektrolytové poruchy, pretože prvé prejavy nedostatku magnézia (horčík) sú nešpecifické: slabosť, poruchy koncentrácie, bolesti hlavy, stuhnutosť a bolesti šijových svalov, mimických svalov tváre, kŕče svalov dolných končatín, prstov, nervozita, ťažkosti s dýchaním, zrýchlený tep, poruchy srdcového rytmu, hnačky, vracanie až po celkové kŕče centrálneho pôvodu a kómu. Znížené množstvo magnézia je spojené s jeho nedostatočným príjmom, zvýšenou potrebou alebo zvýšeným vylučovaním obličkami. Za dôkaz nedostatku, teda deficitu horčíka v organizme sa považuje jeho znížená hladina v sére (pod 0,7 mmol/l), ktorá je často spojená s deficitom draslíka a vápnika. Sú však situácie, keď nám tento údaj nestačí, pretože množstvo Mg v sére predstavuje len 0,3 % celkového množstva v organizme. V takom prípade je výhodnejšie sledovať vylučovanie Mg do moču počas 24 hodín. V gynekologickej a pôrodníckej praxi sa so zníženou hladinou magnézia stretávame vo všetkých obdobiach života ženy.

 

Denná potreba alebo obrat magnézia u dievčat a žien:

 

9 –13-ročné: 240 mg

14 –18-ročné: 360 mg

19 – 30-ročné: 310 mg

31-ročné a staršie: 320 mg

 

Denná potreba alebo obrat magnézia u tehotných žien:

 

18-ročné a mladšie: 400 mg

19 – 30-ročné: 350 mg

31-ročné a staršie: 360 mg

 

Denná potreba dojčiacich žien:

 

18-ročné a mladšie: 360 mg

19 – 30- ročné: 310 mg

31-ročné a staršie: 320 mg

 

Autor článku: MUDr. Andrea Vašková

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov