Hormonálna antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia patrí medzi najrozšírenejšie a najspoľahlivejšie reverzibilné metódy plánovaného rodičovstva.
zdroj foto: fotobanka Thinkstock

Hormonálna antikoncepcia patrí medzi najrozšírenejšie a najspoľahlivejšie reverzibilné metódy plánovaného rodičovstva. V súčasnosti užíva na svete hormonálnu antikoncepciu s nízkym obsahom estrogénov asi 75 miliónov žien, pričom na Slovensku je to približne 300 000 žien v reprodukčnom veku. Vo viacerých štúdiách sa potvrdila preukázateľne nižšia hladina magnézia u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu v porovnaní so ženami, ktoré hormonálnu antikoncepciu neužívajú.

 

Autor článku: MUDr. Andrea Vašková

 

 

Prospešné magnézium nájdete v lieku magnerot®, ktorý je voľne dostupný v lekárni vo veľkosti balenia: 50 alebo 100 tabliet. Zvyčajné dávkovanie, ak lekár neurčí inak: úvodne 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denne. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú informáciu pre používateľov!

Kontakt

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov