Imunológia

MUDr. Katarína Hrubišková, Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.; FRCP
V. Interná klinika LFUK a UN Bratislava
Výživa a imunitný systém (Revue medicíny v praxi 12, 2014, 4. s. 29–31)  

MUDr. Natália Kavalčíková-Bogdáňová; doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.
VÝZNAM SUBSTITÚCIE ZINKU PRI OCHORENIACH HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST (Revue medicíny v praxi 12, 2014, 6. s. 21–23)

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov