Novinky v hepatológii:

Z  bloku prednášok o ochoreniach pečene v rámci 32. jesenného kongresu Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva pre dospelých SLS v Žiline

Zdravotnícke noviny – Kompendium medicíny 5., ročník 2011, XVI. Gastrofórum, 25. - 28. január 2011 Štrbské Pleso.

Metabolický syndróm a silymarín: 

 Pečeň a metabolický syndróm– od teórie k praxi - súhrn zo sympózia (Kompendium medicíny č.12)

   MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.:
Metabolický syndróm a kardiovaskulárne riziko u pacientov liečených antipsychotikami
(Súč Klin Pr 2010; 1: 34–36)

   MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.:
Miesto silymarínu v liečbe alkoholového poškodenia pečene
(Súč Klin Pr 2009; 2: 21–24)

  prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.:

Silymarín – fytofarmakum pri poškodení pečene (Súčasná klinická prax 2/2007)

Portálna hypertenzia:

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.:
Novinky v sekundárnej prevencii portálnej hypertenzie (Súčasná klinická prax 2/2008)

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.:
Novinky v primárnej prevencii portálnej hypertenzie (Súčasná klinická prax 1/2008)

Metodické listy MZ SR Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii
 
Krvácavé komplikácie
portálnej hypertenzie (zdroj LL 27/2007)  

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.:
Portálna hypertenzia z pohľadu Baveno IV (základné pojmy) (Súčasná klinická prax 3/2007)

 

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Ivánska cesta 30/B
821 04  Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov